I vårens webinarserie fra Region Midt blir det denne kvelden følgende tema:

  • Plantevern i gjenlegg, eng og beite v/ Frode Grønmyr
  • Beiteslipp og beitekvalitet for melkeku, ammeku, kviger og sau v/ Gunnhild Overvoll
    - en god oppstart av beitesesongen legger grunnlaget for hele sommeren