Beiarn og Bodø Bonde- og Småbrukarlag inviterer til kunnskapsbygging om høsting og tørking av frø. Vi lærer om viktige lokale arter, høsting, tørking, oppbevaring og videre bruk som såvare.

Sted: Egna på Bodø Storsenter, Verkstedveien 1, Bodø.

Tid: Tirsdag 23. april kl. 17-19.

Arrangementet er gratis/kostnadsfritt, men vi forbereder litt å spise og drikke, og ber derfor om påmelding til Olaug Olsen på telefon 481 52 060.

Program

  • Velkommen og ei kort orientering ved Beiarn og Bodø Bonde- og Småbrukarlag.
  • Innledning ved Annette Bär, forsker ved NIBIO Tjøtta (på Teams):
    • Om forekomst av blomsterenger/slåttemark, pollinatorer, tiltak for pollinerende insekter som etablering av blomstereng/pollinatorstriper og bruk/innsamling av regionale frø.
    • Arbeidet med RMP-ordning for pollinerende insekter.
  • Orientering ved Norsk Landbruksrådgiving om praktisk frøsanking i løpet av vekstsesongen, som en mulig oppfølger til dette startseminaret.

Seminaret arrangeres som del av Bodø2024 Økoregion Nordland i samarbeid med NLR Nord og EGNA.

Kopi av Overskrift