Grønt Maskin og NLR Inviterer til fagdag!

Syns du det er utfordrende å parkere gjødselsvogna for godt?
- Overgangen fra tankvogn til slangesprederanlegg kan virke utrygg og uoversiktlig. Vi viser deg fordelene og begrensningene med slangesprederanlegg. Vi loser deg gjennom hele prosessen, fra tank(e) til handling.

NLR stiller innenfor temaene agronomi og økonomi
• Passer slangesprederanlegg til min arrondering?
• Hva må jeg ha av utstyr for å lykkes
• Hvor stor traktor trenger jeg
• Kryssing av veg
• Høydeforskjell
• Dimensjonering av anlegg
• Kjøremønster
• Tips og triks

Fullt gjødsellager?
Organiser tiden og spar penger på transport av husdyrgjødsel
- Dette er bare en av fordelene med separator.

Sett av dagen fra kl. 10:30 til kl. 15:00 til faglig påfyll! Grønt Maskin, NLR og Felleskjøpet arrangerer en fagdag med fokus på håndtering av husdyrgjødsel, med fokus på mer klimavennlig og bærekraftig utnyttelse av bondens gull. Fagdagen passer både for nye og erfarne brukere.

Hvordan lykkes med slangespredning?
Grønt Maskin er et heleid datterselskap av Felleskjøpet. Vi har som målsetning at du etter denne gjennomgangen har fått en faglig oppdatering og en del tips på hva et slangeanlegg består av, samt kunnskap om fordeler og mulige utfordringer både med et slangeanlegg og separator.

Agenda og tema

 • Velkommen, og kort om Grønt Maskin/Felleskjøpet/NLR
 • NLR - Agronomi og økonomi
  • RMP-midler
  • Møkk er ikke bare møkk (husdyrgjødsel)
  • Hvorfor separere gylla
  • Hva oppnår jeg agronomisk?
  • Effekt på jordsmonn av separert gjødsel – tørr og våtfraksjon, hvor kan vi bruke hva i dagens grovfôrproduksjon
  • Økonomieksempel, overgang fra vognkjøring til slangespredning
  • Lagerkapasitet - Hvor mye lager trenges, årsproduksjon per dyr. Melkerobot og vaskevatn?
  • Maskinsamarbeid – nabo, behov for å finne samarbeid med andre som ikke har akkurat samme spredetidspunkt for å unngå at utstyret ikke er tilgjengelig når det skal kjøres.
 • Grønt Maskin/Felleskjøpet - Hva består et komplett slangeanlegg av
  • Hva trenger jeg foruten anlegget
  • Hva er fordelene med et slikt anlegg
  • Hvilke tilskuddsordninger finnes
  • Priser på ulike komponenter.
  • Hva kan jeg starte med av utstyr
  • Kan jeg samarbeide med andre og derved dele på kostnadene?
 • Lunsj
 • Pumper – dimensjonering – nødvendig traktorstørrelse
  • Slanger – dimensjoner – typer – priser
  • Koblinger – overganger
  • Bomløsninger – bredder – vekt
  • Kombi-løsninger – på vogn – og bak traktor
  • Kjøremønster
  • HMS
  • Møkk er ikke møkk – den kommer i ulike varianter
  • Buffertanker og satellitt-lager
 • Kaffepause
 • Separatorer
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Hvorfor separerer gylla (møkk, frau)
  • Hvordan lage seg et fint anlegg?
  • Hvordan bruke et mobilt anlegg?
  • Hva oppnår jeg agronomisk?
  • Vedlikehold og ettersyn
  • Priser
 • Spørsmål og avslutning

Arrangementet er gratis. Påmelding ved å trykke "jeg deltar" på Facebook arrangementet: Fagdag - Slangespreder og separator, Ørnes | Facebook.

Kontaktperson

Angelica Bjørnhild Kvitblikk
Selger landbruk
Ordfører Utnes vei 19 – 1580 Rygge
Mob. +47 466 83 177
Tlf. +47 69 22 53 00
angelica.kvitblikk@grontmaskin.no
www.grontmaskin.no