Målselv kommune (MK) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) ønsker velkommen til Høgtun og våronnmøte for bønder og andre interesserte i hele regionen.

Vi vil gå gjennom fjorårets utfordringer med tørke og produksjonssvikt i både grovfôrproduksjon og grønnsaksproduksjon. Vi tar en titt på engas status etter en tøff vinter – har den overlevd eller er det tid for reparasjon og fornying? Vi håper at møtet kan belyse og gi dere litt innsikt i om hvorfor avlingsåret 2023 ble slik.

Program for dagen

Møteleder: Ketil Lyster, MK

  • Kl. 11.00 Velkommen og praktisk info - v/ Ketil Lyster, MK
  • Kl. 11.10 Utfordringene av tørkesommer 2023, samt høst & vinter 2023/2024 v/ Christine Letsch, NLR
  • Kl. 11.30 Evaluering produksjonssvikt, hvordan forebygge best mulig? v/ Ketil Lyster og Mette Pedersen Anfeltmo, MK
  • Kl. 12.00 Lunsj - varmrett
  • Kl. 12.45 Overvintring & fornying av enga v/ Kristin Sørensen, NLR
  • Kl. 14.00 Avslutning av programmet

Til orientering: Foredragene fra våronnmøtet vil bli sendt ut til alle deltakere og til bønder i Målselv.

Egenandel for varm lunsj

Det betales en egenandel for lunsj med 100,- til Målselv kommune. Vipps 576419 med melding 7308, for alle deltakere.

Påmelding

Påmelding til arrangementet gjøres via epostadresse til: ketil.lyster@malselv.kommune.no, innen mandag 15. april.


Våronnmøtet er støttet med RT-midler fra Troms fylkeskommune og KMP-midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.