Den 15. april kl. 12.00-14.00 arrangeres webinar om ny tilskuddsordning i landbruket. Det blir informasjon om hvor og hvordan vipe og storspove hekker og hvilke hensyn som skal tas for å sikre ei vellykket hekking.

Om tilskuddsordningen

Statsforvalteren i Nordland har innført ei tilskuddsordning gjennom RMP-ordningen. Ordningen er innført for å stimulere tilrettelegging for to arter som gir varsel om vår og sommer og som trives best i og nær landbrukets kulturlandskap. Vi snakker om vipa og storspoven. Begge disse artene er i sterk tilbakegang blant annet som følge av endringer i måten arealene drives på. Aktuelle tiltak for å ta vare på disse fuglene kan for eksempel være å unngå møkkespredning over reiret, unngå å trekke tilførsel eller gjødselslange over reir, eller benytte seg av såkalte vipedisker som skjermer reiret mot gjødsel og slanger. Andre tiltak kan være å utsette førsteslått på et avgrenset areal på et avgrensa areal rundt reirplassen, tilpasse kjøremønster under slåtten slik at fuglene kan komme seg unna og unngå slått i kantsone.

Det gis 2000 kr pr reirplass. Det må tas bilde for å bevise hvor reiret ligger. Fuglene forbereder hekkinga tidlig på våren og fuglene kommer gjerne tilbake til samme plass. Derfor er det viktig å merke seg hvor reirplassene ligger allerede nå.

På webinaret blir det også informert om hvordan man skal dokumentere tiltaket slik at man kan få utbetalt tilskudd.

Program

Med forbehold om små justeringer.

12:00 - 12:10 Oppstart og bakgrunn for webinaret v/ Are Johansen, Norsk Landbruksrådgiving.

12:10 - 12:40 Tilstanden for vipe og spove i Nordland. Hvor finner vi disse fuglene og hvorfor er de i tilbakegang (rødlistet) v/ Frode Falkenberg, Birdlife Norge.

12:40 - 13:20 Hvilke tiltak kan gjøres på kort og lang sikt for å bedre forholdene? v/ Frode Falkenberg, Birdlife Norge.

13:20 - 13:35 Om tilskuddsordningen v/ Grete Nytrøen Kvavik, Statsforvalteren i Nordland.

13:35 - 13:45 Krav til registrering og dokumentasjon.

13:45 - 14:00 Videre oppfølging v/ Are Johansen, Norsk Landbruksrådgiving.

Arrangør

Webinaret arrangeres i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Statsforvalteren i Nordland og Birdlife Norge og er finansiert gjennom midler fra klima og miljøprogrammet for Nordland.

Vipe. Foto: Dreamstime
Velkommen til webinar om vipe og storspove i landbrukets kulturlandskap! Foto: Dreamstime
Design uten navn 2