For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kursstart.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

Kursavgift inkludert enkel bevertning, kursbok og eksamensavgift:

  • 1. gangskurs: 3500, for medlemmer: 5250,- for ikke-medlemmer
  • Fornying 2300,- for medlemmer i NLR Agder, 3450,- for ikke-medlemmer

Boka deles ut på kursdagen.

Kurslærer: Astrid Gissinger, ag@nlr.no, tlf. 917 63 115