Velkommen til markvandring på Andøy!

Tema: Drenering og nydyrking – jordsmonn og vegetasjon.

Tidspunkt: Onsdag 22. mai kl. 11.30.

Adresse: Oppmøte ved asfaltkanten på vegen mot Åknes. Se veibeskrivelse på Google Maps, eller se på kartet under.

Ta med det du trenger av mat og drikke. Vi er utendørs hele tida.

Arrangement av Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Andøy kommune.

Kart