Det vil bli markvandring på i Hardanger tysdag 11. juni der ein ser på avlingsbelastning, justering av mengd på trea, Ceronesprøyting, bladfarge, vekst med meir. I tillegg tek vi opp andre aktuelle tema.

Vestsida: Kl. 10.00-11.30 Jørund Olav Grønsnes, Gamlevegen 44

Austsida: Kl. 13.00-14.30 Erland Opedal , Opedalsvegen 10

IMG 8158
Foto: Synneve Øien Frøyen