Det vert to markvandringar for frukt, kjernefrukt og plomme, denne dagen. Irèn Lunde Sekse kjem opp frå Hardanger for å vere med. Vi kjem tilbake med tid og stad.

IMG 8158
Foto: Synneve Øien Frøyen