Kor mykje meitemark har den norske bonden i jorda si? Bli med på Markløftet 2021 og bidra til å finne svaret!

Gjennom vekstsesongen 2021 utfordrar Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK bønder, rådgivarar og andre interesserte til å ta spaden fatt og leite etter meitemark, telje, artsbestemme og sende inn resultat. Det vil bli premiar for innsending av resultat og for deling av gode bilde. Bruk #Markløftet2021 på Instagram eller Facebook.

Skjema for utskrift med informasjon om dei ulike meitemark-artene og registrering av dei du finn

Slik deltek du:

  • Spa ut ein 20x20x20cm jordkube. For å sikre resultata, grav ut to jordkubar per jordstykke.
  • Bruk fingrar, kniv eller ei lita greip for å løyse klumpen og finne meitemark. Legg desse i ein boks, gjerne med litt vatn i.
  • Tell og prøv å finne ut kva artar du har ved å bruke Markløftet-arket.
  • Skriv ned resultata frå gravinga og registrer dei her.
  • Det blir trekt ut tre vinnarar av innsendte svar.
  • Dersom du deler bilde eller film med #Markløftet2021 kan du også bli premiert.

Hvilken art meitemark har jeg funnet – nøkkel til vanlige arter

I norsk landbruksjord finnes fem-sju ulike arter meitemark. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne individer av de fem vanligste artene i dyrka jord og kompost.

Les mer

Mark norsok marknokkel

Studere meitemark i skolehagen

Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i naturfag, norsk og matematikk. Meitemark har en spennende biologi og er en viktig del av økosystemet både over og under bakken.

Les mer

Mark i skolehagen

Meitemark gjør jorda bedre for planter og jordliv

Meitemark bidrar til bedret jordstruktur ved å grave ganger og legge igjen næringsrik gjødsel både på jordoverflata og nede i jorda. De omdanner også store mengder organisk materiale til næringsrik jord.

Les mer

Mark norsok mark

Stikk spaden og fingrene i jorda

Prosjektet "JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite" er avsluttet. I prosjektet er det blant annet skrevet artikler om jordstruktur og jordbiologi og det er også samlet kunnskap fra andre kilder. Her finner du lenker til aktuelle artikler og kortfilmer.

Les og se mer

Mark jordstrukutr