Norske kornbønder deler gjerne sine erfaringer og data. Det viste Norsk Havreforenings spørreundersøkelse i 2019, der 342 norske havredyrkere delte data om såing, gjødsling, plantevern og avling. Deling av erfaringer har avløst tidligere lokale dyrkingskonkurranser i Trøndelag og på Østlandet.

Målet har hele tiden vært å bidra til faglige diskusjoner om gode valg i havredyrkinga. I dyrkingskonkurransen gikk premien til laget med høyest overskudd. I årets Havre-NM trekkes premiene blant de som svarer på spørsmålene i undersøkelsen.

Klikk her for å svare på undersøkelsen som er Havre-NM 2020

På årets premieliste er en storsekk gjødsel fra Yara, såkorn fra Graminor, jordprøver fra Eurofins, spireprøver fra Kimen, gavepremier fra Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn og smaksprøver på havreprodukter fra Møllerens og Axa. Men den viktigste premien er en felles erfaringsbank, som alle får tilgang til.

Nasjonale og lokale funn

Fjorårets undersøkelse ble presentert i et regneark hvor havrebøndene selv kunne velge om de ville sammenligne seg med alle i hele landet, eller med bønder i en eller flere kommuner. Det samme er planen i år. I tillegg kom det nasjonale funn som er et utgangspunkt for diskusjoner:

4-5 kg redusert avling for hver dag utsatt såing

17 kg økt avling pr kg tilført nitrogen pr daa mellom 10 og 15 kg N/daa

74 kg/daa økt avling ved bruk av stråforkortingsmidler

60 kg/daa i avlingsreduksjon ved dyrking av havre etter havre

50-100 kg/daa i avlingsreduksjon ved middels til store ugrasproblemer

16 kg/daa i avlingsøkning ved delt gjødsling

24 kg/daa i avlingsøkning ved soppsprøyting

10 kg/daa i avlingstap ved elgbeiting

Flere svar gjør tallene sikrere

Samlingen av erfaringer kan bidra til å gjøre det enklere å gjøre gode valg for den enkelte. Og jo flere svar som ligger bak, jo bedre blir grunnlaget. Slik kan disse erfaringene være et supplement til sortsprøvinger fra NIBIO, som kommer i desember, dyrkingsråd fra leverandørene og rådgivning fra Norsk Landbruksrådgiving, når du skal velge havresort og dyrkingsstrategier for neste sesong.

Årets undersøkelse har også spørsmål om bruken av GPS, satelittbilder og andre verktøy for presisjonslandbruk. Med er også muligheten til tvangsmodning av havre i Trøndelag i år etter dispensasjonen fra Mattilsynet.

Over 4000 norske havredyrkere har fått e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen. Svarfristen er 21. januar 2021, som er samme dag som Kornkonferansen og årsmøtet i Norsk Havreforening blir arrangert. Resultatene blir presentert på norskhavre.no.

Nye sorter lønner seg

– Havre-NM har vist at det lønner seg å ta i bruk nye havresorter og å gi havren gode vekstvilkår med riktig gjødsling og plantevern, sier Rune Sandsether, leder i Norsk Havreforening og havredyrker i Hurum og Røyken. I år har han levert mathavre av den norske sorten Vinger til Fiskå Mølle i Moss, som forsyner Lantmännen Cerealia med norsk havre til AXA Bjørn Havregryn.

Hvor stor havreavling fikk du i år? Og hva gjorde du for å få det til? Finn fram notatene om du vil dele dine erfaringer. Det er frivillig, gratis og anonymt.

Ja - jeg er klar til å dele mine erfaringer fra havredyrkinga i 2020!

Havrenotater IMG 6099
Styreleder i Norsk Havreforening Rune Sandsether deler gjerne sine tall fra egen havredyrking ved Oslofjorden i Hurum og Røyken. Han oppfordrer alle andre havredyrkere til å dele sine erfaringer. Målet er å lære av hverandre slik at alle blir litt bedre neste år.