Som rådgivere i NLR ønsker vi å bidra til at bonden har en best mulig gjødslingsplan tuftet på den nyeste kunnskapen innen gjødsling til de ulike kulturene og gårdens muligheter og ressurser. Alle som mottar produksjonstilskudd, må ha en godkjent gjødslingsplan. Bonden kan velge å utarbeide en plan på egenhånd med penn og papir, eller ulike programmer som finnes i markedet, eller ved hjelp av en rådgiver fra NLR.

En rådgiver fra NLR vil kunne være en god sparringspartner i utarbeidingen av gjødslingsplanen og sitter også inne med lokalkunnskap som kan bidra til ytterligere optimalisering av plantedyrkingen.

Lokale tilpasninger viktig

Lokal kunnskap gjør det enklere å tilpasse gjødslingsstrategien til det enkelte brukets behov, beliggenhet og ressurser. En gjødselplan fra NLR viser detaljerte beregninger, slik at rådgiveren i samarbeid med bonden kan kontrollere og korrigere beregningene etter sitt faglige skjønn. Alle beregninger kan også lagres og skrives ut slik at alle data er på plass ved offentlige kontroller.

Verdifull historikk

NLR benytter Skifteplan som sitt viktigste verktøy for planlegging, beregning og dokumentasjon i planteproduksjonen. For våre medlemmer betyr dette at vi har med oss all historikk tilbake til da skiftene ble lagt inn i Skifteplan. Som rådgiver sitter vi derfor på utrolig verdifull kunnskap om tidligere produksjon og jorddata.

En levende plan med justeringer underveis

En nettbasert løsning muliggjør en god gjødselplan, effektiv rådgiving og gjenbruk av data om ønskelig. Skifteplan mobil og Skifteplan web er derfor en god basis for en enkel og god kommunikasjon mellom rådgiver og bonde. Andre løsninger er også på vei til å bli etablert i markedet, og NLR skal kunne bistå sine medlemmer med gjødslingsfaglige råd uavhengig av verktøy.

God dokumentasjon er et viktig grunnlag for neste års dyrkings- og gjødslingsplaner. De nye verktøyene har alle mobil-baserte løsninger hvor du enkelt kan notere en komplett dokumentasjon av din planteproduksjon, også i kart, som jordprøver, gjødsling, ulike arbeidsoperasjoner som såing, jordarbeiding og sprøyting. Du kan også ta ut nødvendig dokumentasjon i form av plantevernjournal og til KSL-revisjonen.

Integrering mot GPS og koordinatfesting

De siste årene har Skifteplan utviklet integrasjoner mot traktorens skjerm for å sende og motta data som styrefiler og informasjon om skiftegrenser, vekster osv. All aktivitet på jordet kan registreres på telefonen, og dermed vil alt av jord- og planteprøver koordinatfestes. Med dette på plass kan vi enkelt lage variable tildelingsfiler for en best mulig tildeling av kalk og næringsstoffer.

Utvikling gjennom bredt faglig samarbeid

Det faglige innholdet i Skifteplan er utviklet gjennom mer enn 25 år i et samarbeid mellom forskere i NIBIO og NMBU og rådgivere i NLR. Gjødslingsnormene fra NIBIO, som er etterprøvd gjennom forsøk i hele perioden, balanserer gjødslingen ut ifra avlingsrespons og dermed lønnsomhet og ansvarlig gjødsling i forhold til miljø og klima. Våre rådgivere er skolert både gjennom teoretisk kunnskap og gjennom arbeid med relevante forsøk.

Klimakalkulatoren

Skifteplan er den eneste gjødslingsplanleggingsprogrammet som per dato kommuniserer med Landbrukets Klimakalkulator.