NLR fikk i 2020 mye oppmerksomhet om jord og jordhelse gjennom underbuksekampanjen. Bønder over hele landet grov ned underbuksene sine for å sjekke hvor mye liv det var i jorda på gårdene deres. I 2021 har NLR og NORSØK gått videre og sett nærmere på en av de viktige jordboerne, meitemarken, gjennom kampanjen Markløftet 2021.

Bønder og rådgivere har gravd i jorda og telt meitemark etter en fast mal, der de også har regnet ut antall meitemark per dekar, og rapportert funnene på nettsida nlr.no/mark.

Bevisst grovfôrdyrker

Lars Skjennum er storfekjøttprodusent i Maura i Nannestad kommune på Romerike i Viken. Han dyrker grovfôr på ca. 430 dekar og driver pløyefritt med mangfoldige grasblandinger og kontinuerlig grønt plantedekke som meitemarken ser ut til å trives veldig godt med.

Han ble kåret som vinner fordi han var den som fant flest meitemark, hele 41 i en jordklump, og registrerte dette på nlr.no/mark. Tellinga ble gjort i eng. Maren Holthe i NLR Øst er rådgiver for Lars Skjennum.

Marklofter scenen
Ragnhild Borchsenius, NLR, (til venstre) og Else Villadsen, NLR Øst, sto for prisutdelingen og intervjuet vinneren Lars Skjennum fra scenen på Agroteknikk.

Kåringen skjedde lørdag 27. november under den store fagmessen for landbruksteknikk, Agroteknikk 2021, på Lillestrøm. Ragnhild Borchsenius, NLR, og Else Villadsen, NLR Øst, sto for prisutdelingen og intervjuet vinneren fra scenen. Kari Bysveen fra NLR Innlandet bidro med «Fønfækts about metemarken».

Markloft agrotv
AgroTV lagde innslag om vinneren av Markløftet 2021.

Det ble kåret vinnere i tre kategorier i Markløftet 2021:

  1. Produsenten som har rapportert mest meitemark per dekar
  2. NLR-rådgiver som har gjort en ekstra innsats i kampanjen
  3. NLR-region med størst markaktivitet

Maud Grøtta i Landbruk Nordvest ble kåret som vinner i kategorien NLR-rådgiver som har gjort en ekstra innsats i kampanjen. Hun har arrangert en rekke markdager med fokus på jord og jordhelse i egen region og deltatt på flere markdager i NLR Vest.

NLR Vest ble kåret som vinner i kategorien NLR-region med størst markaktivitet. Rådgiver Lena Abel har arrangert en rekke markdager med støtte fra Maud Grøtta.

Premien var boka «Levende matjord» utgitt av Grønt Fagsenter Buskerud, med Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud som redaktører.


Se bilder på Instagram #markløftet2021


Kontaktpersoner i NLR:

Ragnhild Borchsenius, NLR, 900 90 787

Else Villadsen, NLR Øst, 481 63 074

Kari Bysveen, NLR Innlandet, 413 73 808

Maud Grøtta, Landbruk Nordvest, 958 47 893

Lena Abel, NLR Vest,