Du kan enkelt planlegge og gjennomføre vernerunde på gården og egenkontroll av elektriske anlegg. Du kan legge til bilder og dokumentere HMS-arbeidet, samt dokumentere og lukke alle typer avvik både fra dine egne kontroller og revisjoner.

Samarbeidsprosjekt

KSL Trygg er utviklet av Ciber gjennom et samarbeid mellom Matmerk og Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Særlig HMS-rådgivere i NLR stått på i arbeidet med å utvikle KSL Trygg.

− Jeg vil sende en virtuell blomme til Kari-Anne Aanerud som har vært en solid støtte inn i den praktiske gjennomføringa og ellers til NLR som har støttet opp. Det har vært avgjørende for at vi har kommet så langt og for at vi fått dette på beina, sa fagsjef i KSL, Bjørn Hvaleby, på en gjennomgang med HMS-rådgiverne i NLR, 29. januar.

− Det har vært gode diskusjoner og det har vært gøy, kvitterte Aanerud.

− Uten diskusjoner og innspill til teknisk og praktisk gjennomføring, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Jeg håper det vi har nå kan være slik at det kan være til nytte, og at HMS-rådgiverne kan bruke det for å få med flere på tankegangen på HMS-området og mer generelt på KSL, sa Hvaleby.

38 HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå

− Vi i NLR HMS er veldig fornøyd med at KSL Trygg endelig er oppe og går. Et korps på 38 HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå bonden med ny digital plattform, sier Halle Arnes som er fagkoordinator HMS i NLR. Han understreker at det selvsagt er hverdagens fokus på HMS hos bonden som fortsatt er viktigst, og KSL Trygg blir et godt nytt verktøy i denne jobben.

− Vi i NLR HMS er stolte av resultatet og vårt forholdsvis store fagbidrag til utviklingen av KSL Trygg, sier Arnes.

Nlr 46360025551

KSL i stadig utvikling

KSL jobber hele tiden med å utvikle og forbedre løsningen for bonden. De siste årene har KSL tatt steget over på en ny, oppdatert, digital plattform, som nå altså også er tilgjengelig på mobil.

– Dette har vært nødvendige steg for å få et moderne kvalitets- og internkontrollsystem som møter dagens krav for bonden, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. Og nå tar vi et steg til og lanserer KSL Trygg. KSL Trygg snakker sømløst med KSL og alle endringer og oppgaver du utfører i KSL Trygg ute på gården blir oppdatert i KSL, forteller KSL-sjef Tom Roterud.

Tom roterud

Med deg der du er

– Jeg har allerede testet den sjøl. Lukking av avvik i KSL var både oversiktlig og enkelt. Fint å kunne følge opp KSL der og da. Det blir fort at du utsetter om du tenker at «dette tar jeg i kveld». Jeg vil også nevne oversikten på egne beredskapsplaner som en bra og viktig funksjon. Her kan du gi tilgang til familie og egne ansatte og sørge for at flere vet hva som skal gjøres om uhell skjer, sier Roterud.

KSL Trygg inneholder også enkle tips om førstehjelp og informasjon om varslingsplikt ved ulykker.

– KSL er jo landbruksnæringas eget kvalitets- og internkontrollsystem. Så gå inn på ksl.no og få mer informasjon og opplæring om KSL Trygg. Legg inn KSL Trygg på mobilen din og fortsett det gode arbeidet med å gjøre din arbeidsplass og norsk landbruk bedre, avslutter Roterud.

KSL Trygg

Slik åpner du KSL Trygg med QR-kode

  1. Åpne den innebygde kameraappen på en Android eller iPhone-enhet.
  2. Rett kameraet mot QR-koden.
  3. Trykk på banneret som vises på telefonen eller nettbrettet.

Skann QR-koden med kameraet på mobilen din for å laste ned og åpne KSL Trygg! (NB! Det er ikke en «ekte» app som kan lastes ned fra Google Play eller App Store).

Ksl trygg qr kode
Ksl trygg