En rekke aktører orienterte om sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) deltok fungerende styreleder Gette Eidesen og fagkoordinator HMS Halle Arnes. De orientere om den store aktiviteten på HMS-området i NLR innenfor både landbruk og reindrift. Alle organisasjonene understreket hvor viktig samarbeidet er for å kunne oppnå gode resultater innen HMS-arbeidet.

– Min oppfatning er at det er et godt samarbeid på HMS-fronten i Norge når det gjelder landbruk, sa Halle Arnes til Nationen etter møtet. Han hadde inntrykk av at Bollestad tok med seg mye fra møtet.

Felles innsats

– Vi opplevde statsråden som engasjert, og at arbeidet med beredskap i landbruket var noe av det statsråden likte å høre. I tillegg ga hun positive signaler om å bidra til innsatsen for å redusere antall skader, og et nytt fokus på visjonen om null dødsfall i landbruket, sier Heidi Novák til Nationen. Hun er seniorrådgiver for HMS og beredskap i Norges Bondelag.

– Det er et behov for bedre oversikt over skader og ulykker, og dette vil vi samarbeide med aktuelle aktører om å forbedre, slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag for å rette innsats og tiltak der det er mest behov. I tillegg vil vi i samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet, NLR og Mattilsynet fortsette med holdningsskapende arbeid, sier Novák.

– Jeg tror det blir en ny runde med ei fellessatsing, det var en periode med økt fokus på HMS for noen år siden, da var alle opptatt av det. Det er ikke usannsynlig at det blir ei slik kampanje igjen, sier Arnes til Nationen.

Olaug Bollestad og jeg 24 10 19
Fagkoordinator HMS i NLR, Halle Arnes, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil samarbeide om nullvisjon for dødsulykker i landbruket. Bildet er tatt ved et tidligere møte 24. oktober 2019.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

En felles målsetning uavhengig av hvilket felt man jobber på bør være en nullvisjon for dødsulykker i landbruket. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil ta initiativ til et samarbeid mellom aktører i landbruket om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket.

– Jeg er glad for at de aktørene som har vært her i dag vektlegger viktigheten av samarbeid for å oppnå gode resultater i HMS-arbeidet i landbruket. Alle er enige om at vi må jobbe for null dødsulykker i landbruket, og jeg vil ta initiativ til en oppfølging av denne problemstillingen, sier Bollestad til regjeringen.no.

– Det er bra at landbruks- og matministeren følger opp nullvisjonen, sier Arnes. Han viser til at mange bønder arbeider mye alene, har lange dager og håndterer store, komplekse maskiner og utstyr.

– Dette bidrar til økt risiko, noe jeg også tok jeg opp under møtet, påpeker Arnes. Han er opptatt av å ansvarliggjøre de øverste tillitsvalgte i en del organisasjoner.

− Jeg er lei av å høre om HMS i festtaler. Vi må få forståelse for at HMS-arbeid koster, understreker Arnes, og viser til at bevilgningen over jordbruksavtalen til HMS-rådgiving i NLR har stått stille i ti år på 14 millioner kroner.

NLR tilbyr HMS-rådgiving i hele landet

Vi bistår i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på gården.

NLR satser på HMS-ambassadører

NLR vil gi alle ansatte opplæring i HMS, og sørge for at de blir «HMS-ambassadører».

– Dette innebærer ikke at for eksempel kornrådgivere skal bli HMS-rådgivere, men at de kan registrere og si fra om det er arbeidsmetoder på gården som kan forbedres. Det vil i en tidobling av ansatte med et «HMS-perspektiv», påpeker Arnes.