– Det er alfa og omega få riktig gjødsling. For det første er det dyrt å kjøre på feil gjødsel. For det andre får jeg ikke ut potensialet i jorda uten å vite hva den trenger, sier Olav Stranda. Han er saueprodusent i Alsvåg i Nordland.

Gjødslingsplan tilpasset gården

Sammen med Ragnhild Renna, rådgiver i NLR Nord Norge, jobber han for å gi jorda si det den trenger for formålet sitt.

– Det er et nyttig verktøy for en bonde, å ha en gjødslingsplan som er tilpasset gården sine forutsetninger og det som kan produseres på den gården, sier Renna og legger til at en gjødslingsplan er et verktøy som spiller på muligheter og økonomi til den aktuelle gården.

En gjødslingsplan inneholder en arealoversikt der jorda er delt inn i skifter, vekster som skal være på skiftene det året, plan over type gjødsel som skal tilføres i tillegg til kalking, både husdyr- og mineralgjødsel.

Ragnhild Renna jordprove Foto SJ Mo
En gjødslingsplan baseres på jordprøver som må tas minimum hvert åttende år. Her er Ragnhild Renna ut med boret. (Foto: Siri Josefine Mo)

Dialogen er viktig

– En gjødslingsplan baseres på jordprøver, lokale forsøk og erfaringsinnhenting, som gjør at vi vet litt mer og er trygge på valgene vi tar når vi setter opp planen, forklarer Renna. Hun har hjulpet Stranda med å sette opp gjødslingsplan i en årrekke.

– Dialogen med den som faktisk skal bruke denne planen og utfører arbeidet, er også kjempeviktig. Uten samarbeidet blir planen nesten verdiløs og kun et papirark med en del tall, sier hun.

Og det er Stranda helt enig i:

– Vi har et veldig godt samarbeid. Vi blir enige om strategi og hva som er best for jorda.

Og den dialogen kan også være digital.

Se video om samarbeidet mellom Olav Stranda og Ragnhild Renna.

Bruker Skifteplan Mobil

For å raskt notere ned hva han gjør på de ulike skiftene, bruker Stranda Skifteplan Mobil.

– Jeg må ta notater der og da, ellers går det i glemmeboka, sier han og viser villig fram oversikten over skiftene og gjøremålene i applikasjonen. Det han skriver der, får også rådgiveren opp og omvendt. Dermed kan de enkelt kommunisere med hverandre gjennom verktøyet.

– Ragnhild ser i Skifteplan og vurderer det jeg har gjort. Ut ifra det kommer hun med forslag på hva som bør gjøres, forteller han.

Skifteplan er også den eneste gjødslingsplanleggingsprogrammet som per dato kommuniserer med Landbrukets Klimakalkulator.

Skifteplan mobil hos Olav Stranda med Ragnhild Renna Foto SJ Mo
Olav Stranda er aktiv bruker av Skifteplan Mobil. Her kan han enkelt samhandle med rådgiver Ragnhild Renna. (Foto: Siri Josefine Mo)

For Nordlands bonden er det viktig med god samhandling med rådgiver Ragnhild.

– Vi har mye hjelp i rådgivinga vi får. Vi har mye kunnskap om andre ting, men det skorter litt på det som er under torva. Og av og til litt det som er oppe på torva også, sier Stranda og smiler. Og avslutter med:

– Men med hjelp så får vi det til!

Hero gjodsling MED JORDBOR