Med utgangspunkt i Klimakalkulatoren kan bonden, i samarbeid med sine rådgivere, kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, og planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte.

Klimakalkulatoren finner du på Klimasmartlandbruk.no

Klimakalkulatoren tar utgangspunkt i bondens egne data. Har du et godt datagrunnlag får du derfor et resultat som gjenspeiler gårdens produksjon og som gir et godt utgangspunkt for å finne fram til tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser. Disse tiltakene vil også bidra til enda bedre ressurskartlegging og styring av drifta på gården. Beregningene er i utgangspunktet kun tilgjengelig for bonden selv.

Klimakalkulatoren utvikles stadig med beregninger for flere produksjoner

Disse produksjonene er med i Klimakalkulatoren per 23.08.2022:

  • Melk
  • Korn
  • Svin
  • Ammeku
  • Fjørfe
  • Potet
  • Sau
  • Gulrot
  • Løk
  • Kålrot

− Gir bedre oversikt

− Klimakalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet, sier Egil Chr. Hoen som er første nestleder i Norges Bondelag og styreleder i Landbrukets Klimaselskap.

Om lag 2500 har allerede tatt i bruk Klimakalkulatoren, og målet er at så mange som mulig av bøndene i Norge tar den i bruk. Blant de som har tatt den i bruk er melkeprodusent Petter Harald Kimo fra Trøndelag.

− Jeg synes det er interessant det klimaarbeidet som gjøres i landbruket, og jeg tror landbruket er en del av løsningen til det grønne skiftet. Med Klimakalkulatoren får jeg bedre oversikt over mitt eget klimaregnskap og økonomien på gården, sier Kimo. Han er ikke i tvil om at andre også burde ta i bruk Klimakalkulatoren.

Se video med Petter Harald Kimo:

− Jeg vil absolutt anbefale Klimakalkulatoren til andre. Det er først og fremst et verktøy som hjelper en til å bedre økonomien på gården. Det er bra for både klimaet og lommeboka. Dessuten føler jeg at man blir bedre agronom ved å bruke Klimakalkulatoren, sier Kimo.

Det er enkelt å ta i bruk Klimakalkulatoren. Det gjør du ved å gi et samtykke til at data kan hentes inn og beregning kan gjennomføres.

Klimakalkulatoren finner du på Klimasmartlandbruk.no

Sammen finner vi gode klimaløsninger for din gård

NLR-rådgivere over hele landet tilbyr klimarådgiving og bistand i bruk av Klimakalkulatoren.

Les mer og finn din klimarådgiver i NLR >