− NLR skal være en aktiv og fremtidsrettet kunnskapsutvikler og formidler tilpasset bondens behov. Vi tror at et medlemskap i NCE Heidner Biocluster vil være et viktig bidrag i vårt mål om å være produsentens beste rådgivingsverktøy. I tillegg vil vi med vårt nettverk og kompetanse være et viktig bidrag i næringsklyngens arbeid, sier Holm.

Viktig kompetansemiljø for klyngen

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, er glad for at NLR har valgt å bli medlemr av klyngen.

− Få aktører er tettere på bøndene enn landbruksrådgiverne. Vi er svært glade for å kunne ønske dette svært kompetente kunnskapsmiljøet velkommen i klyngen. NLR samarbeider allerede med flere av medlemmene og vil dermed lett kobles på eksisterende prosesser, sier hun.

Haug Berg tror NLR vil bli viktig for å løfte arbeidet med bærekraft i klyngen, i tillegg til arbeidet med AgriFoodTech.

Les mer >