Ole Martin Tomter er 54 år gammel og tok over hjemgården sin i 1992. I snaue 30 år har han driftet Haneborg gård utenfor Drøbak, med både selvplukk av mais og gårdsbutikk med salg av egenproduserte grønnsaker.

Nå er det på tide å tenke på neste generasjon. Ole Martin har ei datter og en sønn på henholdsvis 26 og 23 år. De har ikke vist stort engasjement for drifta og gårdsbutikken, og etter et samlivsbrudd, fant Ole Martin seg plutselig litt alene og med en mer usikker framtid enn han tidligere hadde sett for seg.

– Jeg har nesten alltid tenkt at barna ikke var interessert, og det har jeg hatt et avslappa forhold til. Planen var å fase ut. Men det har blitt litt annerledes etter at jeg ble alene, forteller Ole Martin.

Bevisstgjøring for alle parter

Veien videre er viktig for Ole Martin og han har mange tanker rundt det. Han har pratet mye om det med sine barn, om sitt ønske om å inkludere de i større grad. Ikke nødvendigvis i drifta, men i at en avgjørelse om framtida må tas.

– Jeg har nok tenkt at de kanskje ønsker å bo her, muligens ikke drive. Men de er veldig tydelig på at jeg skal gjøre det som er best for meg, framover, sier Ole Martin om dialogen med sine barn.

– Det handler om verdivalg og livet, hva som er viktig for deg, ikke bare regnestykkene, sier Ole Henrik Lauritsen, økonomirådgiver i NLR Øst. Han har jobbet tett og mye med Ole Martin det siste året gjennom tjenesten NLR Veivalg, tidligere kalt NLR Dynamisk Strategi. Med hjelp fra Ole Henrik har Ole Martin utformet visjon og mål for seg selv og drifta. På denne måten får gårdbrukeren eierskap til målene og vil ha et ønske om å følge planene. Om de blir fulgt til punkt og prikke er ikke så farlig, men Ole Henriks mål er å bevisstgjøre Ole Martin på å fokusere på tingene som er viktige for han.

Og det har fungert:

– En ting er å bli bevisst på det jeg har tenkt sjøl, men nå har jeg har også bevisstgjort ungdommen litt, forteller grønnsaks- og kornprodusenten.

Start prosessen i god tid

Et av målene i planen er nettopp deltakelse fra neste generasjon: større involvering, planlegge overdragelse eller salg. De har satt en frist fem år fram i tid. Innen da skal datteren ha bestemt seg for hva hun ønsker, om hun vil ta over drifta, bo på gården eller gi odelsretten videre til sin bror. Planen sier videre at sønnen har ytterligere fire år på å avgjøre om han ønsker å ta over drifta dersom søsteren ikke ønsker det.

Ole Martin planlegger å gi seg innen 2033. Det er tolv år til. Det kan virke som fjern framtid, men rådgiver Ole Henrik møter flere bønder som er i en situasjon der framtida er uklar og en god plan for mulig overtakelse ikke er tenkt på i god nok tid.

– Overdragelse er et veldig aktuelt tema. I relativ tidlig alder, bør teamet være med i en strategisk plan – om hvordan man skal legge opp løpet framover, forteller Ole Henrik. Han mener det er viktig å ikke vente til man er 65 år, men løfte det fram tidlig, tenke langsiktig og sette i gang prosesser i god nok tid.

Aksjeselskap fra nyttår

– I dette tilfellet har overdragelse og det å lede bedriften, vært hovedfokus. Ole Martin har tenkt masse på det, men sammen fikk vi satt ord på det og fikk det ned på papiret, sier Ole Henrik om planen som er utarbeidet. De andre målene i planen var å organisere gårdsbutikken og selvplukk-delen som et aksjeselskap fra årsskiftet av, samt å øke egen lederkompetanse og utvikle medarbeiderne i virksomheten.

– Det siste målet der har jeg med meg hele tida. Jeg er mye mer bevisst det å være en god leder nå enn tidligere. Jeg tilbringer tid med de ansatte, for det dreier seg om at de får en bedre arbeidshverdag. Resultatet av det igjen er en bedre bedrift. Det er veldig spennende, hvert fall når man har folk på lag, sier Ole Martin, som er i gang med årets medarbeidersamtaler med sine ansatte.

IMG 0296 1
God kommunikasjon mellom bonde og rådgiver er avgjørende for å sette opp en god plan. Ole Martin Tomter (t.v.) er glad for rådgivinga han har fått av Ole Henrik Lauritzen i NLR Øst i forbindelse med sine veivalg i drifta. Foto: Siri Josefine Mo

God kommunikasjon

En av forutsetning for å sette opp en god plan for veien videre, er god kommunikasjon mellom bonde og rådgiver.

– Vi bruker mye tid sammen for å finne elementer som passer inn i arbeidet, ellers blir det bare tull. Da gjelder det å ha tillit, begge veier og kommunisere tydelig. Vi snakka ikke så mye om økonomi, for det har han styr på. Vi har snakka om det å være i prosess og det å ha en plan mot overdragelse og det å lede bedriften, sier Ole Henrik som tar rådgivingen på stort alvor.

– Som rådgiver går jeg inn med stor respekt for bonden og prosessen. Jeg skal bruke tida deres og fakturere arbeidet, og da må jeg levere. Så jeg tar alle bønder på alvor og respekterer tida vi bruker sammen. Jeg blir en slags samtalepartner, der jeg hjelper til med å formalisere og systematisere ting og tanker: lage noen frister og punkter for en sjøl, forteller han.

Og Ole Martin har hatt og har stor glede av samarbeidet med rådgiveren.

– Det har vært veldig nyttig for meg. Jeg tenker annerledes enn før, sier han.

Vellykket utvikling

På midten av 1990-tallet satset han på selvplukk av mais. Etterspørselen var stor og det utviklet seg til selvplukk av andre grønnsaker. I 2015 var tida inne til å utvide med en gårdsbutikk. Der selges det nå over 60 ulike grønnsaker og er åpent året rundt, og omsetninga øker år for år.

– Alt er bygd opp gradvis, stein på stein, sier Ole Martin. Fokus har vært, og er, vekst, kvalitet og å ha gode varer.

En bedrift som dette krever mye arbeid og tid. Det er også en av grunnen til at Ole Martin har benyttet seg av et NLR Veivalg: for å få frigjort noe arbeidstid til fritid.

IMG 6656
Gårdsbutikken har åpent året rundt med grønnsaker fra jordene rundt gården. I tillegg selges andre lokalproduserte varer. Foto: Siri Josefine Mo

Ikke skremt

I Drøbak tidlig i oktober, er det fortsatt et par kolber igjen i maisåkeren og gårdsbutikken er full av høstens grønnsaker. Halloween- og gresskarsesongen står for tur. Det bugner over av de velkjente oransje gresskarene og karene som egner seg bedre i matlaginga.

Ole Martin lar seg ikke skremme av en noe usikker framtid og føler seg trygg, med en god plan i ryggen.