Framtidig organisering var den viktigste saken for årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) som ble arrangert på Gardermoen, 20. april. Styrets forslag om etablering av ett nytt, landsdekkende selskap er en så omfattende organisasjonsendring at de krevdes ¾ flertall på årsmøtet.

35 av de 46 stemmeberettigede stemte for å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA gjennom sammenslåing av de ti regionale rådgivingsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving. Det ble dermed det nødvendige ¾ flertall.

Et enstemmig årsmøte vedtok så å oppløse foreningen Norsk Landbruksrådgiving.

Lars Fredrik Stuve red

– Vi må skape ett NLR som har gjennomslagskraft og gjennomføringsevne – i en ny organisasjon med sterk lokal og regional forankring og tilstedeværelse, sa styreleder Lars Fredrik Stuve i sin tale til årsmøtet i NLR.

Bjarne Holm red

– Jeg er stolt av hva vi har fått til, det vi sammen har levert, den planen som foreligger og det utgangspunktet vi har for å etablere og sjøsette et samlet NLR! Dette er kanskje det mest krevende prosjektet jeg har ledet, sa direktør Bjarne Holm på årsmøtet i NLR.

Wenche Snildalsli Vuttudal

– Jeg håper at vi får en god prosess framover. Målet er rådgiving til alle bønder i hele Norge, sa nestleder i NLR-styret Wenche Snildalsli Vuttudal under debatten om nye NLR på årsmøtet.

Gjenvalg

Lars Fredrik Stuve ble gjenvalgt som styreleder, Wenche Snildalsli Vuttudal som nestleder og Sigurd Reksnes som styremedlem. Styremedlemmene Anders Nordlund og Elise Blixgård var ikke på valg

Styret
Styret i NLR består av (fra venstre) Sigurd Reksnes, Arne Nøkland (ansattvalgt), Anders Nordlund, Lars Fredrik Stuve (leder), Wenche Snildalsli Vuttudal (nestleder) og Elise Blixgård. Maud Grøtta (ansattvalgt) var ikke til stede ved fotografering.