For å fortsatt kunne motta bevilgninger over jordbruksavtalen har NLR gjennomført et organisasjonsprosjekt kalt Omega. Alle de ti regionene i NLR har deltatt. Prosjektet har levert en utredning om hvordan et landsdekkende NLR skal kunne se ut og fungere. Utredningen inneholder en overordnet plan for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres.

Les også: Norsk Landbruksrådgiving utreder ny organisering

Sterk, nasjonal aktør til nytte for bønder i hele landet

Siden i fjor sommer har Sigurd Erlend Reksnes, styreleder i NLR Vest, vært leder for arbeidsgruppe eier og styring i prosjekt Omega. Når arbeidet nå er avsluttet, føler han seg sikker på at det er arbeidet fram løsninger som skal gjøre NLR til en sterk, nasjonal aktør for rådgiving til den norske bonden.

– Vi er de bøndene vi er. Forslaget til den nye organiseringa av virksomheten, med ett NLR, vil gjøre organisasjonen i stand til å ta ei sterk rolle som tilbyder av rådgiving til den norske bonden. Det tjener bonden på, sier Reksnes.

Sigurd reksnes
Sigurd Erlend Reksnes er styreleder i NLR Vest og leder arbeidsgruppe eier og styring i prosjekt Omega. (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet)

Eierstyring og demokrati

Arbeidsgruppa har lagt ned en betydelig innsats i å jobbe fram en organisasjonsmodell hvor medlemsdemokratiet står sterkt og eierstyring vektlegges.

– I forslaget til ny organisering er landet delt opp i seks valgkretser. Hver krets får et regionutvalg, med sine årsmøteutsendinger. Regionutvalget skal jobbe hele året for hvordan NLR skal utvikle seg framover, og samarbeidet med sin regionsjef vil være avgjørende, forklarer Reksnes. Og at den nye organisasjonen blir topptung og sentralisert, kan han raskt avkrefte.

– Ledelsen i det nye NLR vil sitte rundt om i hele landet. Dermed får vi en desentralisert organisasjon der en legger opp til aktivt medlemsdemokrati. Eierne skal faktisk ha en reell mulighet til påvirke drifta av organisasjonen, sier Reksnes.

Bedre eierdemokrati

At eierdemokratiet er en viktig del av ett nytt NLR, bekrefter Arne Kristian Kolberg, styreleder i NLR Øst.

– Fra mi tue vurderer jeg at eierstyring og medlemsdemokratiet blir bedre med den skisserte løsningen enn i dagens organisasjonsmodell, sier han.

Han forteller at alle har vært med å putte innhold i planen om et nytt NLR. Utforming av den nye forretningsmodellen har kommet så langt som den kan komme på nåværende tidspunkt.

– Denne kan ikke gjøres mer komplett før alle blir enige om hvilken vei vi går videre. Da faller brikkene på plass og detaljer kan settes inn i planene, sier Kolberg som har ledet arbeidsgruppe forretning i prosjekt Omega.

Arne kristian kolberg
Arne Kristian Kolberg er styreleder i NLR Øst og leder arbeidsgruppe forretning i prosjekt Omega. (Foto: Privat)

Tålmodighet er en kunst

Kolberg sier at det er en krevende fase organisasjonen nå er inne i, og han oppfordrer alle til å ta seg tid til å diskutere og forankre det som ligger i planene.

– Det er sunt å være utålmodig, men dette må vi ta steg for steg. Organisasjonen er satt på ei tålmodighetsprøve, men vi må sammen - skulder mot skulder - i denne prøven for å komme styrket ut på den andre siden, sier Kolberg.

Betydelige endringer

– Enhver endring har risiko, og planene som nå foreligger er en betydelig endring fra dagens kjente organisering. Store endringer medfører mange spørsmål, og disse må få ærlige og redelige svar. Det er viktig at spørsmålene stilles, slik at vi kan stå samlet i ettertid. Vi må rett og slett tåle litt friksjon en periode, sier Kolberg.

Kontakt

Sigurd Erlend Reksnes, 913 79 271, sigurd.erlend.reksnes@vlfk.no

Arne Kristian Kolberg, 906 85 371, ark-kol@live.com