Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) er fra 2024 et landsdekkende samvirkeforetak med over 370 medarbeidere. Foretaket er medlemseid og har rundt 24.000 medlemmer. Organisasjonen har 6 regionavdelinger (Nord, Midt, Vest, Sør, Østlandet og Innlandet).

Alle dagens medlemmer overføres til samvirkeforetaket. Det vil si at du ikke trenger å foreta deg noe i forbindelse med foretaksendringen.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 700 feltforsøk hos medlemmene. Forsøkene danner godt grunnlag for å dele kunnskap direkte ved forsøksrutene, på markdager, på møter og gjennom fagartikler.

Rådgivingen i NLR er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

Etableringen av samvirkeforetaket styrker en helhetlig og uavhengig rådgiving av høy kvalitet som i tillegg gir rom for utvikling og bidrar til å øke medlemmenes lønnsomhet. Med 6 regionavdelinger og rundt 100 kontorsteder har NLR sterk lokal og regional tilstedeværelse.

Medlemsdemokratiet styrkes i det nye samvirket. Alle medlemmer kan nå stemme frem sine årsmøteutsendinger, også de som ikke møter fysisk på regionens kretsmøte. De regionale årsmøteutsendingene utgjør et regionutvalg mellom årsmøtene.

Styrket tilbud nær deg:

 • Rådgiverne skal fortsatt være der de er i dag – nær deg som bonde!
 • Alle medlemmer blir automatisk med over i nye NLR
 • NLR har en ambisjon om å være totalleverandør av rådgiving til bonden
 • Økt spesialisering og økt kompetanse bidrar til bedre rådgiving
 • NLR er: NÆRNYSKAPENDEUAVHENGIG - RELEVANT

Følgende 11 foretak har gått inn i samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA:

Samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA består fra 01.01.2024 av 6 regionavdelinger samt avdeling for forretningsstøtte. Regionavdelingene er:

 • Region Nord (tidl. Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge), nord@nlr.no
 • Region Midt (tidl. Norsk Landbruksrådgiving Nordvest og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag), midt@nlr.no
 • Region Vest, vest@nlr.no
 • Region Sør (tidl. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Norsk Landbruksrådgiving Agder), sor@nlr.no
 • Region Østlandet (tidl. Norsk Landbruksrådgiving Øst, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Norsk Landbruksrådgiving Viken), ostlandet@nlr.no
 • Region Innlandet, innlandet@nlr.no

Ny foretaksinformasjon:

Fakturaopplysninger