– Selv om sesongen har vært krevende, ble det ikke så aller verst på et par av skiftene mine, sier Marius Brevik Johansen, og ser utover halmstubben på skiftet han tresket for et par dager siden.

Ifølge egne beregninger havnet han et sted i underkant av 350 kg bygg per dekar, og det er han fornøyd med i sitt første karensår, på vegen mot økologisk drift.

– Det er jo moro å få til noe som mange tror ikke skal gå, sier den unge gårdbrukeren med et lurt smil om munnen.

IMG 3160
Marius Brevik Johansen (t.h) har i sin første sesong med økologisk korndyrking hatt god nytte av egen mentor. Erik Skaare har som mentor delt av egne erfaringer og kunnskap.

Gode forutsetninger for økologisk

Marius Brevik Johansen var helt sikker på at han skulle drive økologisk. Da muligheten for å søke egen mentor gjennom Mentorordninga i landbruket sveipet forbi ham i sosiale medier, var han ikke sen om å sende inn en søknad.

– Jeg var veldig sugen på innspill på hvordan jeg kan drive økologisk korndyrking med mine forutsetninger, forteller Marius.

Og forutsetningene er bra, skal vi tro mentor, Erik Skaare, som selv er økologisk kornprodusent.

– Marius har tilgang på rikelige mengder grisemøkk fra eget slaktegrisfjøs, som er en veldig god forutsetning. Videre er han ung og har pågangsmot, sier Erik Skaare.

Kunnskapsoverføringa og erfaringsutvekslinga mellom Marius og Erik er organisert gjennom Mentorordninga i landbruket. Her får unge, ferske gårdbrukere muligheten til å ha sin egen mentor for et helt år innenfor den produksjonen de selv driver.

Mentorordninga i landbruket

Få din egen mentor for ett år

Begge parter har nytte

For Marius var det viktig å få en mentor som kunne gi ham gode innspill for hvordan han kommer godt i gang med økologisk kornproduksjon.

– I tillegg ønsket jeg som innflytter å komme litt mer inn i miljøet i området, også her er mentorordninga fin, sier Marius.

– Jeg opplever ordninga som utelukkende positiv. Jeg skulle ønske det var en tilsvarende ordning den gangen jeg tok over min hjemgård, supplerer Erik.

Mentor forteller videre at det gjerne ikke er noe galt å lære av hva den forrige generasjonen på gården har erfart, men at nye impulser og innovative løsninger ikke er det som preger gårdbrukere på oppløpssida av karrieren.

Og at mentoren også har læringsutbytte av ordninga, er ikke Erik det minste i tvil om.

– Jeg må jo forberede meg på mulige spørsmål som Marius kan spørre om. Det må jo være fundamenterte og gode svar jeg serverer ham – det kan jo være han bruker det som råd. Dessuten er det en faglig trigger å skulle dele sine erfaringer. Det gir meg lyst til å drive bedre sjøl, sier mentor.

Planer for utvikling

Marius har planer om å utvide vekstskiftet til neste år. I år har han dyrket hovedsakelig bygg og noe åkerbønne. Fra neste år ser han på muligheten for å øke arealet med eng. Graset kan han bruke på egne griser og hester, samt salg av tørrhøy. Havre står også på lista over vekster som han tenker bør få en plass i vekstskiftet.

Videre har Marius planene klare for å bygge om deler av den gamle låven på gården til egen kaldluftstørke for korn og høy.

– Mentorordninga vil jeg absolutt anbefale til alle som vil komme godt i gang med gårdsdrifta, avslutter Marius Brevik Johansen.

Søknadsfristen er 1. desember 2023 for å delta i 2024.

Les mer og send inn din søknad