Fagforum grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) lanserer nå et rådgivingstilbud som er likt for hele landet, NLR Engsjekken.

– Sammen med en erfaren NLR-rådgiver går du gjennom alle deler av grovfôrproduksjonen på din gård, diskuterer og planlegger forbedringstiltak, sier Ragnhild Borchsenius som er fagkoordinator grovfôr i NLR.

En å diskutere med

– Rådgiveren har et trent øye og er en verdifull diskusjonspartner. Sammen kan dere lage en strategi med prioriterte tiltak for å dyrke gode avlinger med grovfôr av høy kvalitet – til lavest mulig kostnad, sier Borchsenius.

Hun understreker at NLR Engsjekken er en nyttig start på grovfôrsesongen.

– Ta bevisste valg sammen med rådgiveren din!

NLR tilbyr blant annet:

  • Befaring av grovfôrarealer om våren
  • Markvandring før slått
  • Beitevandring
  • Evaluering av sesongen

NLRs rådgivingstilbud innenfor grovfôrproduksjon >