Etter intensiv jobbing i et drøyt år, ser Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), enden på et stort arbeid. De elleve enhetene i NLR samles nå til ett samvirkeforetak. Han mener at jobben på ingen måte er ferdig, og at det er nå det hele egentlig begynner. Holm peker på tre faktorer som er viktig for å lykkes.

MEDLEMSSTYRING

Én av styrkene ved den nye organiseringa er medlemsdemokratiet.

– Du som medlem skal komme tettere på styring av NLR. Alle medlemmer får mulighet til å foreslå kandidater, og stemme fram kandidater, som skal representere regionen på årsmøtet. Årsmøteutsending vil, når vi kommer skikkelig i gang, velges for to år og vil mellom årsmøtene utgjøre regionens regionutvalg, forklarer Bjarne Holm.

Bjarne Holm NLR profil

ØKONOMISK VIKTIG

Det er også økonomiske aspekt ved sammenslåinga som direktøren ønsker å trekke fram som viktig og riktig for å slå sammen de elleve enhetene.

– Når NLR samles til ett foretak, beholder vi samtidig posisjonen til å motta grunntilskudd over jordbruksavtalen. Dette utgjør cirka en tredel av omsetningen i NLR. Grunntilskuddet gjør at vi kan ha forsøksvirksomhet, drive kunnskapsutvikling og ha rådgivere i hele landet. Det gjør oss også i stand til å bruke tid og ressurser på å holde flere rådgivere på topp faglig nivå på mange fagområder, sier Holm.

FAGLIG KOMPETANSE NÆR BONDEN

Nye NLR har som ambisjon å være totalleverandør av rådigving til bonden. NLR skal ha ressurser og best spisskompetanse på prioriterte fagområder, være best på uavhengig rådgiving, samarbeide med relevante internasjonale, nasjonale og regionale aktører.

– Videre skal vi drive innovasjon og utvikling som møter nye behov i landbruket. Dette klarer vi kun om dere som medlemmer bruker oss, utfordrer oss og stiller krav til oss, sier Holm.

Holm mener også at når NLR samles til ett foretak vil det styrke evnen til å ta vare på og utvikle den lokale kunnskapen hos bonde og rådgiver.

– Det kan virke som en motsetning, men faktum er at vi opplever bondens behov som mer komplekse og sammensatte, og det krever tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse for å være førstevalget og bli benyttet som rådgiver, sier han.

Sterke fagmiljøer er også viktig for å kunne tiltrekke seg og beholde den beste kompetansen. Det å være en attraktiv arbeidsgiver er avgjørende for å lykkes.

– Som ett foretak kan NLR også enda bedre og mer effektivt jobbe tett med relevante forsknings- og utviklingsmiljø, og være et sterkt og effektivt bindeledd mellom forskning og bonden, sier Bjarne Holm.

STERK LOKAL KUNNSKAP

Når NLR blir ett foretak fra 1. januar, vil det internt organiseres som seks regioner. Hver region vil bestå av flere avdelinger med lokale ledere med ansvar for totalleveransen i sitt område. I tillegg blir det et nettverk av fagledere som samarbeider med rådgivere, teknikere og avdelingsledere, og på tvers med andre fagområder, for å sørge for et godt faglig samarbeid og utvikling.

– Noen fagområder vil få et nasjonalt ansvar. Byggteknisk rådgiving og veksthusrådgiving er to områder hvor vi vil prøve dette allerede fra og med 2024. Dette gir NLR også noen nye muligheter til å utvikle faglige, gode tjenester, forklarer Holm. Et av hovedmålene i strategiplanen til NLR er NLR skal ha en effektiv og tydelig styringsstruktur og organisasjon til det beste for bonden.

– Med nye NLR, organisert som ett nasjonalt samvirkeforetak, skal vi levere meget godt på det, avslutter Holm.