NLR har vært i kontakt med såkornansvarlig i FKA og Strand Unikorn. Begge sier at det er tidlig å si noe om mengde og kvalitet av ulike arter og sorter av vårkorn. Finn Bjørnå i FKA sier at de også er spent på kvaliteten all den tid det er varslet både spiring i akset og mye etterrenning. FKA hadde ca 8.000 tonn overlagret vare, noe som vil gå med i høst. De kan derfor bufre en del for lavere avling og evt bortfall av volum grunnet kvalitet. Han sier at såkornfirmaene også har mulighet for import av enkelte sorter dersom det skulle bli manko. Seine 2-radssorter er mulig å få tak i fra flere land, mens 6-radsbygg, havre og vårhvete kan knipe da vi enten er nesten alene om produksjonen, eller har særnorske krav til kvalitet. Selv om Lantmännen har satt eksportforbud kan dette bli opphevet når de får oppsummert beholdningen.

Heller ikke Per Martin Lea i Strand Unikorn har noen oversikt over mengder eller kvalitet. Han forventer den samme utviklingen som Bjørnå. Det vil ta noe tid å få oversikt og før de kan henvende seg til Mattilsynet for dispens av krav til spireevne, eller import.

Hos Kimen Såvarelaboratoriet har de knapt begynt med spiretester. De har tatt noen hurtigtester i høstkorn, som viser god spireevne. Hos FKA og SU har det vært stille på høstkorn. Begge har godt utvalg fortsatt. SU har mathvetesortene Praktik, Kuban, Bernstein, og fôrhvetesortene Informer, Rotax, Jantarka, KWS Ahoi. FKA har Kuban, Magnifik, Bernstein, Jantarka. Både Bjørnå og Lea oppfordrer til mer høstkornsåing da de der er trygge på tilgang og kvalitet.

Vi vil følge opp med rapporter om såkorntilgang utover høsten.