En kultur som grønnnsaker trenger beskyttelse mot skadedyr, sopp og ugras for at produksjonen skal være god og konkurransedyktig. Samtidig skal produksjonen være miljøvennlig.

Målet med prosjektet er å øke bruken av lavrisikomidler i frukt, bær, grønnsaker og veksthus/planteskole. Dette skal skje gjennom å identifisere beste praksis for bruk av midler og spre denne kunnskapen over grensene til dyrkere.

Om prosjektet

Det fins flere alternativer til de tradisjonelle, kjemiske plantevernmidlene, men det er sammensatt gruppe av midler. Prosjektet skal i utgangspunktet se nærmere på lavrisikomidler og basisstoffer, men kan også inkludere andre mindre skadelige midler hvis mulighetene er for få innenfor lavrisikomidler og basisstoffer. Utfordringen er at midlene har andre virkningsmekanismer og kan ofte ha mindre og varierende effekt sammenligna med tradisjonelle plantevernmidler. Derfor kan lavrisikomidler verken brukes eller testes på samme måte som de tradisjonelle midlene. På grunn av dette er det derfor et behov for å innhente kunnskap om hvordan disse midlene skal testes for deretter å få resultater om midlenes effekt og optimal bruk. Resultatene i prosjektet skal deles og brukes i kompetanseutvikling av rådgivere, dyrkere og produsenter.

Aktivitetene i prosjektet skal gjennomføres i samarbeid mellom partene i Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektleder i NLR er Anne G. Kraggerud.

Logo Interreg OKS NO