Når du er fersk bonde eller starter en ny produksjon på gården, kan spørsmålene være mange og svarene få. Gjennom Mentorordninga i landbruket kan du få en erfaren bonde som mentor i ett år.

For mange kan det være nyttig med noen som ser gårdsdrifta med nye øyne. Kanskje ønsker du å gjøre ting litt annerledes enn forrige generasjon. Andre har temaer de gjerne vil lære mer om, og vil benytte seg av en mer erfaren sparringspartner.

– Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Opplegget er gjennomarbeidet med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i Norsk Landbruksrådgiving.

NLR mentor 29
Åsmund Fladen (t.v.) får gode tips om innstilling, vedlikehold og bruk av plog av mentor Vegard Lund Høie. Foto: Tun Byrå

Rom for spørsmål

Åsmund Fladen kjøpte gård i Askim sammen med samboeren sin. Ingen av dem hadde drevet landbruk tidligere. For dem var mentorordninga midt i blinken.

– Det er veldig mange spørsmål som dukker opp om når og hvordan vi bør gjøre ting. Mentorordninga traff akkurat det vi hadde behov for, sier kornbonde Åsmund Fladen.

– Vi hadde behov for å få vite hvor man kan få informasjon og hvilke forberedelser vi må gjøre. For eksempel lurte vi på hvor vi kunne kjøpe såkorn. Det er jo ikke så enkelt at man bare kjøper såkorn og en såmaskin på Finn. Jeg har ringt Vegard ofte, og det har fungert kjempebra. Det er veldig fint med denne ordningen, at det skal være takhøyde for å spørre. Mentoren forplikter seg til å være tilgjengelig. Vi har hatt veldig stort utbytte og lært enormt mye dette året. Neste år vil forhåpentligvis gå ekstremt mye lettere, sier Åsmund.

Lærerikt å være mentor

Åsmunds mentor, Vegard Lund-Høie, har vært kornbonde i Askim siden 1997. Han forteller at han først var litt skeptisk til å bli mentor. Han ble til slutt overtalt og sier han har opplevd prosessen som veldig positiv.

– Jeg tenkte at det er mange som er bedre egnet enn meg, og faktisk har jeg også lært masse av å være med, sier Vegard.

– Åsmund er ung, har mange ideer og ser litt annerledes på ting enn jeg gjør. Så dette har vært nyttig for meg også. Og så er de veldig hyggelige mennesker, og det er alltid trivelig å bli kjent med nye kollegaer. Jeg har prøvd å snu på det mange ganger og tenkt hva jeg selv skulle jeg gjort uten min far, påpeker han.

NLR mentor 4
Magnus Endsjø har nylig overtatt gården, og da var mentorordninga midt i blinken. Foto: Tun Byrå

Nye øyne gir nye innspill

For andre bønder handler mentorordninga om å få inn noen som kan se på produksjonen med nye øyne. Kanskje har de vokst opp på gård, men synes det er nyttig med ny kunnskap.

Magnus Endsjø, som driver med melkeproduksjon og korn i Ski, overtok driften av gården ved nyttår.

– Mentorordninga var et tilbud nå ved generasjonsskiftet. Jeg tenkte at det var lurt å ha flere bein å stå på, og å ha flere å diskutere med slik at jeg ikke bare gjorde akkurat det samme som før. Det å kunne prate med en erfaren bonde har vært nyttig. Vi har hatt grasproduksjon som tema, forteller han

Mentoren, Einar Kiserud, driver økologisk melkeproduksjon i Spydeberg.

– Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å være mentor, og tenkte at det kunne være en artig utfordring. Det å ha en sparringspartner er viktig. Jeg vet hvordan det er å være ung og nystartet bonde. Det er mange store og små spørsmål, sier Einar.

Nå har han vært mentor to år på rad og synes det er givende.

– Det å møte en bonde som er i oppstartsfasen, er en spennende prosess å være med på. Som en bonus gir det også noe tilbake til meg personlig, forteller han.

NLR mentor 24
Hege Degnes syntes det var svært nyttig å ha en erfaren mentor i ryggen da hun og mannen skulle starte med kalkunproduksjon. Foto: Tun Byrå

Heve kompetansenivået

Hege og Anders Degnes tok over familiegården i Rakkestad i 2016 og fortsatte med slaktekyllingproduksjon som foreldrene til Anders. I 2021 investerte de i et nytt kyllinghus på 2760 kvadratmeter, i tillegg til det gamle. Året etter fikk de tilbud om å starte med kalkunproduksjon i tillegg til slaktekylling. Det passet godt både for å utnytte produksjonsfasilitetene på gården og for å ha flere bein å stå på. Det var mye som var nytt i oppstarten med kalkunproduksjon.

– Vi var godt vant med kyllingproduksjon, men det er noe helt annet å drive med kalkun. Det var mye vi lurte på underveis, og det var godt å ha en mentor som var en erfaren kalkunbonde. Mentorordninga var gull verdt for oss, forteller Hege Degnes.

Det var den erfarne kalkunbonden Magnus Aandstad som var mentor for ekteparet Degnes. De fikk god hjelp av ham både i form av besøk på gården og telefoner når det skjedde uventede ting i produksjonen.

– Det å ha en mentor i ryggen som vi kunne ringe og spørre om råd og som kom hit og hjalp oss, betydde mye for oss. Jeg vil absolutt anbefale mentorordninga til nye bønder eller bønder som skal igang med ny produksjon, avslutter Hege Degnes.

NLR mentor 18
– Det har vært mange nyttige diskusjoner, og jeg liker de ærlige tilbakemeldingene jeg får av min mentor, forteller kornbonden Ole Magnus Lillestrand. Foto: Tun Byrå

Nytt driftssystem

Også mer erfarne bønder kan ha nytte av en mentor. Kornbonden Ole Magnus Lillestrand i Askim er en av dem som har brukt mentorordninga for å få ny kunnskap.

– Jeg er heltidsbonde og har drevet siden 2010. Kornproduksjon er ikke nytt for meg, men jeg ville gjerne fordype meg i temaene direktesåing og redusert jordarbeiding. Jeg hadde diskutert mye med en jeg kjente litt, Erland Lundeby. Han er veldig langt framme på dette, og jeg likte at han hadde ærlige svar. Men jeg følte vel at jeg brukte en del av tiden hans. Da jeg ble anbefalt å søke mentorordninga, spurte jeg om han ville bli mentoren min, sier Ole Magnus.

Erland takket ja og ble mentor for Ole Magnus og en annen bonde.

– De er jo begge to erfarne bønder fra før, men de ville ha innsikt i dette dyrkingskonseptet, og ønsket å kunne spørre meg om råd gjennom vekstsesongen, sier Erland.

Han og bøndene hadde planlegging før våronna, og så oppfølgingsmøter utover sesongen. Der diskuterte de temaer som plantevern, fangvekster, vekstskifte og strategier rundt dyrking av korn.

– Jeg har også blitt litt skjerpet gjennom å være mentor. Når du får spørsmål om hvorfor gjør du det sånn, så må du jo tenke litt gjennom det, avslutter Erland.

Mentorordninga i landbruket

Søknadsfrist er 1. desember 2023 for å delta i 2024.

Les om Mentorordninga og søk her