– Jordartsvariasjon gir ulik status selv innenfor relativt små geografiske områder når det kommer til plantenes kondisjon og vannbalanse, sier Mari Hage Landsverk, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Østafjells.

Hun kan fortelle at vannbehovet er stort på tørkesvak jord og middels på tørkesterk jord. Har du vanningsanlegg, men ennå ikke vanner, er rådet klart.

– Få det i gang! Det er ikke regn i sikte, sier Landsverk.

Slå eller stå?

Det er stort spenn i hvor langt veksten har kommet. I de tidligste områdene har allerede flere høstet førsteslåtten, mens veksten knapt er i gang i fjellområdene.

– Dersom regnet nå uteblir, og slåtten ikke er tatt, vil veksten sterkt begrenses framover, sier Landsverk.

I tillegg har rådgiveren observert en del utgang i del enger etter en lang og snørik vinter uten tele.

– Særlig timotei og flereårig raigras ser ut til å være rammet, sier hun.

Mange grovfôrprodusenter lurer nå på hvorvidt de skal slå en førsteslått til normal tid, eller om man skal la enga stå for å høste mest mulig avling.

– Det er først og fremst tørken som bestemmer når slåtten skal tas. For de som ikke har vanning og graset begynner å tørke ut, må man bare slå når veksten stagnerer uansett avlingsmengde. For den som har vanning eller svært tørkesterk jord, vurder fôrgrunnlaget ditt. Det er heller ingen tegn til nedbør. Gjenveksten kan dermed bli forsinka eller dårlig. Ta det med i vurderinga for når førsteslåtten tas, sier rådgiveren.

Skjermbilde 2023 06 08 kl 05 17 14

Vanskelig å vurdere kun med varmesum

Med en svært spesiell vår, som for Østlandet var preget av kjølig vær og lokalt store snøfall etter vekststart, mener Ragnhild Borschenius, fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, at å basere tidspunkt for førsteslåtten utlukkende på varmesum er vanskelig.

– Å bruke beslutningsstøtteverktøy og varmesummodeller for å avgjøre tidspunkt for førsteslått er gode hjelpemidler. Allikevel kommer man ikke utenom å gå i egen eng å se på plantenes utvikling. Dersom plantene blir stressa, ved for eksempel vannmangel, forrykkes den normale vekstrytmen. For planta handler da alt om å sikre neste generasjon og går raskere over i skyting, sier Borschenius.

Fagkoordinatoren har et tips å komme med når det gjelder vurdering av veksten i enga under tørre forhold som vi har på Østlandet nå.

Skjermbilde 2023 06 08 kl 08 26 09

– Sett opp en tommestokk eller annen målepinne i enga. Her kan du følge med lengdeveksten. Hvis denne opphører, bør du starte slåtten. Når du ser synlig visning og tørkeskader, har egentlig veksten i enga stoppet opp for ei god stund siden, sier Borschenius.

Hun poengterer at så tørt som det er nå, skjer det endringer fra dag til dag. Det er derfor viktig å gå enga for å sjekke status for planteveksten. Noen har også lurt på om man bør vente for å få mengde, men ei eng som begynner å bære preg av tørkestress bør høstes.

– Det er ikke regn i sikte på Østlandet, og man taper mer enn man vinner ved å vente med slåtten under slike tørre forhold som nå, sier Borschenius.

Skjermbilde 2023 06 08 kl 05 46 45
Med et fast målepunkt i enga kan følge med på lengdeveksten. Dersom denne stopper opp, har du hentet ut avlingspotensialet og du kan slå. Foto: Ragnhild Borschenius.

Variasjon over landet

Det store vannunderskuddet som preger Østlandet, er i sterk kontrast til andre deler av landet.

– Det gamle ordtaket om at mai snø og kulde gjør bondens lader fulde, bør tilsi rekordavlinger i Trøndelag, sier grovfôrrådgiver, Marte Yseth.

Hun forteller videre at en kjølig mai, samt kjølig og fuktig start på juni har gitt god busking og at engene jevnt over tette og fine. Nå mangler det varme for at graset skal utvikle seg godt fram mot slått, som for de tidligste områdene starter i helga eller starten av neste uke. Høyereliggende områder må nok vente ytterligere noen uker før slåtten er i gang.

– Også fra Rogaland og Vestlandet meldes det om gode grovfôravlinger der førsteslåtten er høstet. Dette borger for at vi kan omfordele overskuddsfôr til områder som eventuelt får for lite denne sesongen, sier Ragnhild Borschenius.

Regner bort

Nord i landet er situasjonen en helt annen. Her er det et stort nedbørsoverskudd, stedvis ekstremt vått og lave temperaturer. Både gjødselkjøring og jordarbeiding har blitt satt på vent.

– Vi har bedt bøndene om å avvente all utkjøring av handelsgjødsel på våte marker på grunn av faren for mye tap av nitrogen til luft og også avrenning fra vassmetta jord, sier Ragnhild Renna, rådgiver i NLR Nord Norge.

Imidlertid ser værmeldinga noe bedre ut de nærmeste dagene med opphold og varme, som gir håp om at veksten setter fart, og vind som vil bidra til opptørking.

Skjermbilde 2023 06 08 kl 13 26 03

Foreløpig er det litt for tidlig til at rådgiveren vil si noe om avlingspotensialet.

– Under slike forhold har jordtype veldig mye å si. Når veksten først starter, eksploderer det nærmest. Men på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe om avlingsutsiktene, sier Renna.

Microsoft Teams image kopi 3
Stig Johansen, bonde i Hadsel i Vesterålen, vandrer på ei nydyrka eng. Foto: Ragnhild Renna