I Sola kommune, Rogaland, driver Arnstein Røyneberg gården sammen med kona Anne Kristin. Der driver de storfeproduksjon, med melk og ammekyr.

Arnstein har vært engasjert i landbruket på ulike nivåer, som styreleder i NLR Rogaland, første vara til NLR-styret, tillitsvalgt i Norges Bondelag og nå som nyvalgt styreleder for NLR SA. Med mange års fartstid som tillitsvalgt har Arnstein vært involvert i mange ulike saker.

– Det å være bonde og produsere mat er selvfølgelig det mest meningsfulle yrket som finnes. Jobben som styreleder i NLR tar jeg fordi jeg brenner for norsk landbruk, bonden og rådgiving som virkemiddel for at bonden skal lykkes, svarer Røyneberg på spørsmål om motivasjon for å ta styreledervervet.

Arnstein Royneberg i fjoset styreleder NLR foto Karoline Lervag Solberg
Arnstein Røyneberg er bonde med storfeproduksjon på Sola - og nyvalgt styreleder i NLR SA. Foto: Karoline Lervåg Solberg

– Kunnskapsbaserte endringer gir økt inntjening

Røyneberg er tydelig på at med stadig strengere krav til effektivitet og lønnsomhet blir bonden mer avhengig av å få relevant og spissa kunnskap fra rådgivere. Røyneberg sier at rådgiving selvfølgelig koster, og er opptatt av NLR må vise hva kunnskap er verdt. Arnstein ser optimistisk på fremtiden for norsk landbruk og mener det er gode utsikter for inntjening for bonden.

– Min kjepphest som jeg sier igjen og igjen, er at jeg er overbevist om at det er lettere å tjene penger på egen gård, med kunnskapsbaserte endringer, enn å bare fortsette som før og rope på regjeringen og landbruksorganisasjonene, En symbiose her er viktig, sier Arnstein Røyneberg.

Arnstein Royneberg styreleder NLR SA foto Karoline Lervag Solberg
Røyneberg er overbevist om at kunnskapsbaserte endringer gir inntjening i drifta. Foto: Karoline Lervåg Solberg

Kunnskap avgjørende for å lykkes

Arnstein er helt tydelig på at NLR spiller en viktig rolle for bonden og norsk landbruk og vil gjøre det også i fremtiden. Med den raske utvikling i landbruket, blir det et stadig større behov for bonden å være oppdatert på ny kunnskap.

– Kunnskap er nøkkelen for oss bønder og vi trenger rådgiving for at vi skal lykkes. Vi trenger tydelige rådgivere, som sammen med oss bønder setter mål vi jobber etter i hverdagen, sier Røyneberg.

Arnstein presiserer at for at bøndene skal klare å sette kunnskapen ut i praksis, er de helt avhengig av rådgivere som følger de opp i hverdagen. I en travel hverdag er det fort gjort å fortsette som før. Arnstein ønsker seg derfor proaktive rådgivere som følger han opp gjennom hele sesongen, slik at han tar seg tid til å løfte blikket og gjøre de endringene som kreves.

Arnstein trekker frem de dyktige rådgiverne og ansatte i NLR:

– De ansatte i NLR er gullet vårt. NLR er en kompetansebedrift der salgsvaren ligger i kunnskapen til de ansatte. En NLR-rådgiver skal gi deg faglige og uavhengige råd, sier Røyneberg.

NLR skal fortsatt være nære

Fra 1. januar i år var det nye samvirkeforetaket NLR SA i drift. Røyneberg påpeker at det er store muligheter i dette, nå som NLR er samlet til ett foretak, vil det styrke evnen til å ta vare på og utvikle den lokale kunnskapen hos bonde og rådgiver. For medlemmene skal det oppleves positivt ved at de nå får et mer enhetlig rådgivningstilbud.

– NLR sin styrke er at rådgiverne har vært tett på bøndene i lokalmiljøet. En omorganisering endrer ikke på dette, påpeker Røyneberg.

Han forteller videre at organiseringen gjør det lettere å dele kunnskapen og ekspertisen som finnes internt i NLR. Røyneberg er også opptatt av at nå som NLR er samlet blir det lettere å samarbeide med relevante aktører både lokalt, nasjonalt men også internasjonalt. Dette skal komme bonden til gode.

– Med et nytt og styrket NLR har vi store muligheter for å lykkes. Bonden må bruke NLRs brede rådgivningstilbud for å tilegne seg ny kunnskap, som gir økt inntjening i produksjonen, avslutter Røyneberg.