– På dette arealet er det sikkert 80 år siden sist det ble kjørt ut husdyrgjødsel, sier Per Tore Indset, korndyrker i Elverum i Innlandet.

Denne sesongen har han fått overskuddet av naboens husdyrgjødsellager, og seksradsbygget av sorten Bredo ser ut til å respondere godt på gjødselresepten.

– Det er gitt ett tonn med hønemøkk og rundt 30 kilo fullgjødsel 22-3-10, forteller Indset.

DJI 20240613143756 0034 D
Den fremste eiendommen driver Per Tore Indset. I bakkant driver Petter Økseter, og han har for mye hønsegjødsel. Nå deler naboene på bondens gull – til det beste for alle. Foto: Morten Livenengen

Indset gård

Bygg Indset
Bredo seksradsbygget vokser godt med hønsegjødsel. Åkeren er sådd 16. mai. Foto: Morten Livenengen

Startet med gjødslingsplanlegginga

Vi skrur tida tilbake til etterjulsvinteren. NLR-rådgiver Amund Løken sitter med gjødslingsplanlegging for Petter Økseter. Løken ser at jordanalyseverdiene viser høye verdier av blant annet fosfor. Med et gitt volum av hønemøkk som må disponeres på det dyrka arealet, begynner rådgiveren å tenke: Hva om noen naboer kunne brukt denne husdyrgjødsla? Det hadde gitt gjødsla langt større verdi.

Skjermbilde 2024 06 14 kl 12 42 33
Amund Løken, rådgiver i NLR

På andre siden av eiendomsgrensa driver Per Tore Indset korndyrking på leid areal. På jord hvor det ikke er brukt husdyrgjødsel på flere generasjoner. Amund Løken kobler de to bøndene sammen, og fasiten blir at Per Tore får bruke av Petters overskudd av bondens gull, som husdyrgjødsla gjerne kalles.

– Jeg tror at det er flere naboer som kan tenke på denne måten. Har du brukt husdyrgjødsel i mange år, har du sannsynligvis høye analyseverdier av blant annet fosfor. Her har man lite igjen for å kjøre på ytterligere husdyrgjødsel. Derimot får husdyrgjødsla svært stor verdi på areal med lave fosforverdier eller det er lenge siden fikk husdyrgjødsel sist, sier Løken.

Verdien av gullet

En prat med NLR-rådgiver om gjødsling kan gjøre deg i stand til å hente ut en større verdi av bondens gull.

– Vi diskuterer gjerne gjødsling og finner løsninger som passer din gård, sier Løken.

Bestill NLR Gjødslingsplan