– Et viktig tiltak mot hønsehirse er en veletablert og tett kornåker. Å gi hønsehirsa konkurranse er et godt forebyggende tiltak mot etablering av hønsehirse, sier Ingvild Evju, rådgiver i NLR.

Hun har i en årrekke arbeidet med spørsmål knyttet til bekjemping av dette problemugraset. Den varme forsommeren har gitt gode forhold for spiring av hønsehirse, og hun ber nå bønder være årvåkne i egen åker.

DSC03004
Ingvild Evju, rådgiver i NLR

Forebyggende og direkte tiltak

– Dersom du ikke allerede har hønsehirse, må du være oppmerksom og følge med slik at ikke enkeltplanter blir stående uoppdaga og frø seg. Godt renhold av jordarbeidingsredskap og tresker reduserer faren for å få med før inn på nye arealer, sier Evju.

Hun forteller at utfordringen ofte dukker opp første gang i sprøytespor, såglipper go der treskeren starter opp, men det er også sett hønsehirseplanter rundt strømledninger og trær hvor fugler sitter.

– Det er viktig å ta hønsehirse på alvor, man må ikke lukke øynene for hønsehirse og først ta tak når ugraset har tatt helt overhånd, sier Evju.

V Bergsholm Gjennestad Stokke nytt funn 23
Hønsehirse kan rage høyt over åkeren og stå godt nedi. Foto: Ingvild Evju
Steinsett 1
Hønsehirse kan rage høyt over åkeren og stå godt nedi. Foto: Ingvild Evju

Kjenn din fiende

Hønsehirse er ei sommerettårig plante som kun sprer seg med frøformering. Planta kan være 5-150 centimeter høy, og har kraftige ofte flate buskingsskudd. Frøtoppene kan være rødlige eller grønne. Hver plante kan ha over 1 000 frø, og kan overleve i jord i om lag 15 år.