NLR har kunnskap og erfaring

NLR har lang erfaring med funksjonstesing, og er Norges største tilbyder av funksjonstesting. Vi har testere som er godkjent for så godt som alle typer av åkersprøyter, tåkesprøyter og sprøyter til bruk i veksthus og gartnerier. Våre mer enn 30 funksjonstestere har et eget forum for å utveksle kunnskap og erfaringer, for at du skal få et enda bedre tilbud.

Funksjonstesterne jobber vanligvis med flere fagområder innen NLR, slik som planterådgiving, HMS og presisjonslandbruk. Har du spørsmål om plantevern, teknologi eller andre ting, kan de ofte svare på slikt, eller sette deg i kontakt med andre rådgivere som kan hjelpe deg videre.

Funksjonstestinga gjennomføres i den frostfrie årstida. Veksthussprøyter kan også testes om vinteren. Det er eier av sprøyteutstyret som har ansvar for at funksjonstesten gjennomføres. Unntatt fra kravet er ryggbårne og håndholdte enheter (ryggsprøyter, pumpekanner).

Funksjonstesting 13 Bjorg Karin Dysjaland
Ved funksjonstestingen testes sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret. Foto: Bjørg Karin Dysjaland
Funksjonstesting 14 Bjorg Karin Dysjaland
Ved funksjonstestingen testes sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret. Foto: Bjørg Karin Dysjaland

Kontroll og kunnskapsdeling med brukeren

Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, og bruker/eier få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr. Eier/bruker av sprøyta må derfor være til stede under testen.

Under funksjonstesten får du

  • Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte
  • Opplæring i egenkontroll - utføres minst en gong pr. sesong
  • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
  • Hjelp til oppretting av feil og mangler
  • Ei sprøyte i god stand = bedre virkning
  • Lavere preparatkostnad og mindre miljøbelastning ved bedre sprøytekvalitet
  • Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav
Funksjonstesting 8 Bjorg Karin Dysjaland
NLRs funksjonstestere har med seg et utvalg av reservedeler under funksjonstesten. Foto: Bjørg Karin Dysjaland
Funksjonstesting 5 Bjorg Karin Dysjaland
NLRs funksjonstestere har med seg et utvalg av reservedeler under funksjonstesten. Foto: Bjørg Karin Dysjaland

Vi kan fikse sprøyta

NLRs funksjonstestere har med seg et utvalg av reservedeler, pakninger og dyser, slik at vi kan utføre enkle reparasjoner ved testinga (eksempelvis skifte av enkeltpakinger, dyser o.l.). En del av funksjonstesterene kan også bidra med mer omfattende service/reparasjon mot timebetaling.

Vet du at sprøyta trenger service/reparasjon, gi beskjed i god tid slik at vi kan skaffe det som behøves av reservedeler.

Håndholdte og ryggbårne sprøyter

Håndholdt og ryggbåret utstyr er unntatt kravet om funksjonstest, men disse skal egentestes. Vi kan hjelpe eller gi råd om du ønsker det.

Vi tester også kunstgjødselspredere og andre sentrifugalspredere

NLR utfører også testing av spredere for handelsgjødsel (kunstgjødselspredere) til samme pris som mellomnivået av åkersprøyter. Spør funksjonstesteren din, eller kontakt en av teknikkrådgiverne våre!

Vi kan også teste kalkspredere og sentrifugalspredere for husdyrgjødsel. Slike tester utføres mot timebetaling. Vi erfarer at mange spredere trenger justering for å oppnå ønsket spredebilde og korrekt utmating. En gjennomgang av sprederen av våre rådgivere kan fort lønne seg.

Bestill i god tid (eller be om abonnementsordning)

Stadig flere av sprøytene vi tester legges inn på en abonnementsordning, slik at vi automatisk varsler deg når sprøyta skal testes neste gang, og vi foreslår tidspunkt for å utføre testen. Abonnement avtales direkte med den som tester sprøyta di.

For deg som ikke er med på en slik abonnementsordning, er det viktig at vi får varsel i god tid. For bestillinger etter 1. mars kan vi ikke garantere testing før vekstsesongen. Bestillinga er imidlertid åpen hele året.

Ut fra bestillingene vil våre testere sette opp rasjonelle kjøreruter og sende deg info om når testinga vil bli utført.

Hvor?

Tjenesten tilbys i hele landet, men vi har ikke lokale funksjonstestere i områdene Østfold, Romerike og Glåmdalen. Vi kan der formidle kontakt med lokale private funksjonstestere, eller engasjere NLRs funksjonstestere fra andre distrikter.

Normalt utføres funksjonstesten hjemme hos deg, eller på egnet lokasjon i nærområdet. Det er en stor fordel om flere sprøyter kan samles samme sted. Da gir vi rabatt.

Bestill funksjonstest