NLR Trøndelag SA har drevet regnskapstjenester i mange år, og det er denne virksomheten som nå legges inn i det nye selskapet. NLR Regnskap AS har for tiden 19 medarbeidere fordelt på sju kontorer, som utfører regnskapstjenester for landbruk og andre bygdenæringer.

─ Landbruksregnskap utgjør 75 prosent av klientmassen og vi er i sterk vekst på dette området. I tillegg til regnskap har selskapet spisskompetanse på skatt og avgift, samt pensjonsrettigheter og andre trygdeytelser som kan være aktuelt i landbruket, sier daglig leder Inger Smågård.

Inger Smagard
Inger Smågård er daglig leder for NLR Regnskap AS som har 19 medarbeidere på sju kontorer.

Tett kobling mot andre fagområder i NLR

─ Vi ser det som en stor fordel, ikke minst for kundene, å drive regnskapstjenester så tett koblet til all annen rådgiving som NLR driver med. Det samarbeides på tvers mellom fagavdelingene og spesielt mot økonomirådgiving og HMS. I dette grensesnittet ser vi at det er muligheter for å utvikle enda bedre tjenester til kundene våre, sier Smågård. Det det er allerede konkretisert noen tema som det arbeides med, og det jobbes også videre med planer og utviklingsmuligheter.

Styret i NLR Regnskap AS består av Bjarne Holm (leder), Fredrik Skaarer Fjose og Frøydis Aaker, med Sigrid Øiahals Johannessen som varamedlem.