I fjøset står 28 mjølkekyr på rekke og rad. De fleste nærmer seg toppen på laktasjonskurva, ei periode som stiller strenge krav til røkteren. Kyrne må få godt og riktig fôr for å yte sitt potensial.

– Kvaliteten på grovfôret betyr mye for mjølkeproduksjonen. Hvis jeg skal ha sjans til å spare noe på kraftfôrkostnadene, er jeg helt avhengig av godt grovfôr, sier Jon Hårstadhaugen.

Og for å vite hvordan han skal produsere et mest mulig optimalt grovfôr til sin besetning, har han vært med på NLR Grovfôrstrategi denne sesongen

3 A7 A2814
Lina Ruud (t.v.) rådgiver i NLR, har forrige sesong fulgt Elise Stenersen og Jon Hårstadhaugen tett gjennom NLR Grovfôrstrategi. Selv om målsettingene ikke ble nådd, er verdifull kunnskap ervervet. Foto: M Livenengen

Unntaksåret

I forkant av sesongen gikk Jon Hårstadhaugen og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet gjennom forutsetningene og satte mål for grovfôrproduksjonen. Lite ante man da om hvordan sesongen 2023 skulle utvikle seg.

– Sesongen tatt i betraktning syns jeg du skal være fornøyd med hva du har oppnådd, sier Lina Ruud.

Hun blar i analyseresultatene av grovfôrprøvene som ble tatt ut for ei tid tilbake.

– For de fleste parametere vi måler på, havner grovfôret midt på treet. Det er veldig greit dette året, og gjør det enklere å finne kraftfôr som kan passe sammen med det grovfôret du har, sier Ruud.

Det opprinnelige målet var å produsere et bedre grovfôr og utnytte dette bedre.

Få oversikt

Gjennom NLR Grovfôrstrategi har Jon Hårstadhaugen fått tett oppfølging fra rådgiver i NLR. Gjennom seks treffpunkter i løpet av året har de sett på mulighetene og tiltakene som skal til for å nå målene han har satt seg. Da året ble som det ble, handler det å gjøre det beste ut av hva man har.

– For at du skal få best mulig oversikt, kan det være aktuelt å sette opp et fôrregnskap. Her tar vi utgangspunkt i det fôret du har på lager og de dyrene du har på fjøset. Så regner vi på daglig forbruk og ser hvor langt grovfôret rekker, forklarer Lina Ruud.

Basert på erfaring mener Jon Hårstadhaugen at han har fått tak i tilstrekkelig med grovfôr utover egenprodusert, og at han dermed kommer i mål.

– Jeg har ikke fôrblander og derfor er det vanskelig å ha grovfôr med svært ulike kvaliteter. Derfor fungerer det best med jevn grovfôrkvalitet som kan passe de fleste dyra på fjøset, sier Hårstadhaugen.

IMG 3536
Jon Hårstadhaugen og Elise Stenersen ser på grovfôranalysesvarene, som på mange måter er fasiten på hvordan vekstsesongen gikk. Lina Ruud, rådgiver i NLR, forklarer tallene. Foto: M Livenengen

Snuser på hundegras

For å få til et bedre grovfôr, er hundegras noe som har pirret nysgjerrigheten hos den unge mjølkeprodusenten.

– Jeg har ikke hatt veldig voldsomme avlinger med standard timotei- og engsvingelblanding de siste årene, så jeg er klar for å prøve ut noe nytt. Hundegras kan være et alternativ der jeg kan høste én eller to ganger til i løpet av sesongen, sier Hårstadhaugen.

Han vurderer å direkteså hundegras i eksisterende eng til våren. Tiltaket høster nikkende anergkjennelse hos rådgiveren, som påpeker viktigheten av å være tidlig ute, både på våren og i engomløpet, med såing.

– Og du må huske at hundegras ligger ei uke foran i slåttetid sammenlignet med timotei. Dessuten vil det ferdige fôret av hundegras bestå av mer blad og mindre stengel enn hva du er vant til. Dette må vi ta hensyn til når det kommer til struktur i fôrrasjonen, sier Ruud.

NLR Grovfôrstrategi

Skjermbilde 2024 01 10 kl 21 05 13

Sammen med NLR-rådgivern tar du utgangspunkt i dine forutsetninger og setter opp en dyrkingsstrategi tilpassa din produksjon. Gjennom seks treffpunkt i løpet av året går dere sammen gjennom dine målsettinger, oppnåelser og dyrkingsmetoder. NLR Grovfôrstrategi egner seg for alle som produserer grovfôr til drøvtyggere.

Dette er de seks treffpunktene i NLR Grovfôrstrategi:

 1. Strategi for sesongen
  Her går du og rådgiver gjennom dine jordprøver og gjødslingsplan for å finne strategier for årets grovfôrdyrking.
 2. Engsjekken
  Straks det blir grønt på dine enger, kommer NLR-rådgiveren til din gård. Sammen går dere over aktuelle skifter for status, utfordringer og løsninger slik at dine mål nås.
 3. Slåttetidsvurdering
  NLR-rådgiveren hjelper deg å finne riktig slåttetidspunkt utfra dine mål for grovfôrproduksjonen.
 4. Grovfôrprøver
  Dette er fasiten på din grovfôrkvalitet. NLR-rådgiveren kommer og tar tre prøver av ditt fôr.
 5. NLR Surfôrtolken
  Basert på resultatet av de tre grovfôrprøvene går du og NLR-rådgiver gjennom analysebeviset med NLR Surfôrtolken.
 6. Bedre neste år
  Siste møtet med NLR-rådgiver inneholder en evaluering av sesongen og avsjekk mot satte mål. Hvor godt lykkes du? Hva kan gjøres bedre neste år?

Bestill NLR Grovfôrstrategi nå!