Finanstilsynet har ment at lån til landbrukseiendom hos banken et næringslån. Det betyr igjen at når banken skulle låne penger så måtte de risikovekte landbrukslånet med 100 prosent. Noen banker har delt risikovektingen mellom boligdelen og driftsdelen på landbrukseiendommen slik at banken reduserer risiko og oppnår bedre betingelser. Det har frem til nå vært variert praksis på risikovektingen mellom banker.

Regjeringen har besluttet å senke kapitalkravene til banken for lån til landbrukseiendom fra 30. juni. Dermed skal det blir likere konkurransevilkår for landbrukslån i bankmarkedet. Det er nå slik at banken kan risikovekte næringsdelen til 50 prosent og boligdelen til 35 prosent på landbrukseiendommen. Dette er gode nyheter for deg som har landbrukslån. Når banken kan redusere sin risiko og sikkerhet på sine lån og låne penger billigere, må det komme deg som har lån til gode.

Om ikke banken din setter ned rente fra juli, kan det lønne seg å ta en telefon og snakke med dem for å høre om det er noe de kan gjøre.

Grunnen til at Finansdepartementet nå har foretatt endringene er jo at banken taper særdeles lite på landbruket. Landbrukseiendommen er både bostedet og inntektsgrunnlaget til bonden.