MIMIRO utvikler digitale verktøy som gir bøndene mulighet til å spare tid, ha bedre kontroll og øke lønnsomheten i deres produksjon, i tett samarbeid med bøndene. Gjennom denne avtalen ønsker NLR å tilby et ekstra nivå i sin rådgiving med mer aktiv bruk av bøndenes data og resultater. NLR mener det er mulig gjennom digitale rådgivningsverktøy og beslutningsstøtte i Eana-porteføljen.

– Siden vi inngikk intensjonsavtalen i høst, har vi blitt bedre kjent med hverandre og fått gode erfaringer gjennom arbeidet med prosjektet «Økt Norsk» sammen med Felleskjøpet, Tine og Yara, knyttet til grovfôrproduksjon og -kvalitet, gjødslingsplanlegging og varmesum. Vi ser også potensialet i enda bedre rådgivning ettersom Eana knytter alle deler av produksjonen tettere sammen enn andre verktøy. Vi gleder oss til å ta verktøyet i bruk og delta på videreutviklingen, sier Bjarne Holm, direktør i NLR

– Vi er stolte over at NLR har valgt oss som leverandør av digitale rådgivningsverktøy og beslutningsstøtte. NLR er et sterkt fagmiljø, og sammen kan vi sikre god rådgivning basert på faktiske data – til bondens beste, sier Christian Schøyen, daglig leder i MIMIRO.

Kontaktpersoner:

Om NLR

Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) et landsdekkende samvirkeforetak med 24.000 medlemmer og 370 rådgivere over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Se nlr.no

Om MIMIRO

MIMIRO er et uavhengig teknologiselskap som er etablert av TINE SA og Felleskjøpet Agri, med Gjensidige på eiersiden. Etablert i 2018. MIMIRO bygger digitale løsninger for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. Se mimiro.no

Gjodselplan
Eana Skifte inneholder blant annet en modul for gjødslingsplanlegging.