Foto: Differ Media, Aurora Hannisdal

I prosjektet SmartFrukt legges det opp til tett dialog mellom fruktdyrkere, fruktpakkerier, rådgivingsapparatet og forskerne, og løpende formidling av beste praksis.

Våren 2024 starter vi opp med 4 digitale foredragskvelder. Det vil bli holdt to foredrag à 20-25 minutter hver gang. Dermed vil det også bli tid til spørsmål og diskusjon.

Webinarene er åpne for alle epleprodusenter, fruktpakkerier og andre ledd i verdikjeden i hele landet. Det vil bli gjort opptak av møtene.

Om Fruktdyrkerskolen - SmartFrukt

Smartfrukt samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere i SmartFrukt