Norsk kornproduksjon danner grunnlaget for mange andre produksjoner i norsk landbruk, og økologisk er ikke noe unntak i så henseende. Salget av økologisk produserte mjølkeprodukter og egg går godt, men dessverre holder ikke norsk, økologisk kornproduksjon tritt med det økende behovet for økologisk kraftfôr.

– Importandelen i økologisk kraftfôr er vesentlig høgere enn for konvensjonelt. Mer norsk areal må legges om til økologisk produksjon, og i Innlandet har vi gode muligheter for å lykkes med økologisk korndyrking, sier Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og prosjektleder.

Starter treårig motivasjonsprosjekt

NLR Innlandet ønsker å bidra til at flere konvensjonelle kornprodusenter legger om til økologisk produksjon. Gjennom gode fagmøter og informasjonstiltak skal muligheter innenfor økologisk korndyrking belyses.

– Vi registerer en viss interesse for økologisk korndyrking. I kombinasjon med potensial for økt omlegging har vi tro på at vi kan øke andelen økologisk korndyrking i fylket, sier Bysveen.

Under 10 000 dekar i Innlandet

I den offisielle statistikken over økologisk areal finner vi at Innlandet fylket produserte korn på 8 347 dekar i 2020. Dette utgjør drøye 13 prosent av det totale økologiske kornarealet i landet i 2020. Viken fylke dyrker desidert mest økologisk korn med 33 968 dekar i 2020.