Nytt av året er at også Cropsat fordeler gjødsla automatisk etter prinsippet om at områder med god vekst får mindre gjødsel mens områder med dårligere vekst får noe mer. Grunnlaget for fordelinga er en vurdering av behov for nitrogen i åkeren. Denne vurderingen må du gjøre selv, enten ut fra erfaring og vurderinger eller ved hjelp av Yara isn N-tester.

Hør Lars Magne Mauset, kornbonde i Stange i Innlandet, sine erfaringer med bruk av CropSat. Selv om denne videoen er fra 2019, er den relevant i 2021.

Slik vurderer du behovet for nitrogen:

  1. Gå i åkeren! Forsikre deg om at variasjonen du ser i kartet faktisk skyldes behov for gjødsel og ikke er store roser med ugras eller andre forhold som påvirker veksten, men som gjødsling ikke kan løse.
  2. Gjør en vurdering av om åkeren og vekstvilkårene frem til nå stemmer med forutsetningene i gjødslingsplanen.
    1. Vurder hvor mye de faktiske forholdene vil påvirke avlinga
    2. Juster gjødslingsmengden opp eller ned med din forventning. Bruk 2,2 kg N/daa pr 100 kg endring i avling. Vurderer du forholdene som bedre enn fortsatt i gjødslingsplanen øker du mengden nitrogen tilsvarende, og omvendt vurderer du forholdene som dårligere reduserer du på mengden tilsvarende.
  3. Du kan gjøre endringer i kartet/styrefila der du er uenig i programmets vurderinger og fordeling av gjødsel.

Vurdering av nitrogenbehov med Yara N-tester

Også med Yara N-tester kreves det at du går i åkeren og vurderer om variasjonen skyldes forhold som kan løses med gjødsling eller ikke.

Yara N-tester kan du kjøpe Yara, eller NLR Innlandet kan hjelpe dg med målinger. N-Testeren måler behovet for nitrogen i planta på bakgrunn av forsøk og kjennskap til sorten. Du får en anbefaling på nitrogenbehov som du legger inn i enten Cropsat eller Atfarm.

Begge tjenestene lager en styrefil som kan importeres inn i din skjerm og som styrer gjødselsprederen.

Har du ikke ny spreder?

Har du ikke nyeste spreder som kan variere mengden kan du variere med å øke hastigheten på traktoren eller variere gjennomstrømmingsmengden på sprederen.

I Atfarm sin mobilapp får du instruksjoner for kjøring basert på gps i telefonen og behovet i kartet.