Med ei mjølkekvote på 500 tonn, 160 dekar potet, 350 dekar korn og 230 dekar eng har Ingrid og Jon Einar Hulleberg nok å henge fingra i. De tok over mjølkeproduksjonen i januar 2021, og er nå i en fase med å ta over hele gården etter Jon Einars foreldre.

– Vi meldte oss på mentorordninga for å få en god start som bønder. Det er når vi er unge vi har mye å gi, og at vi klarer å tenke nytt, sier Ingrid Hulleberg.

– Vi vil rett og slett etablere gode rutiner fra start, supplerer Jon Einar Hulleberg.

Dette året har de hatt Steinar Nyhus som mentor. Og med over 40 år som mjølkeprodusent bak seg, har han erfart både det ene og det andre.

– Vi lærer noe hele tida. Ingen sannhet varer evig, sier Steinar Nyhus.

3 A7 A0298
Ingrid og Jon Einar Hulleberg har dette året hatt Steinar Nyhus som mentor i mjølkeproduksjonen. Hovedfokuset har vært kalvehelse. Foto: Morten Livenengen

Fokus på kalv

Et av hovedfokusområdene for Ingrid og Jon Einar Hulleberg har vært kalvene. Etter noe utfordring med diare, er det lys i tunnelen.

– I helsekortene er nå behandling erstattet med vaksinering og forebyggende tiltak, sier Ingrid Hulleberg.

– Forebygging er bestandig bedre og billigere, supplerer Steinar Nyhus.

Blant annet har de unge brukerparet fått en større bevissthet rundt råmjølkskvalitet og mengder.

– Vi måler kvalitet og er nøye på at den råmjølka vi gir kalvene er god nok, sier Jon Einar.

Noen andres blikk

Selv om forrige generasjon fortsatt er aktivt med i drifta, finner Ingrid og Jon Einar stor nytte i å ha Steinar som mentor. Det gir dem et annet blikk og andre synspunkter på egen drift. I løpet av møtene med mentor er det mye og nyttig informasjon som utveksles. Ingrid og Jon Einar har også vært på besøk hos Steinar, for å se på drifta der.

– Det er jo spennende å se hvordan andre driver. Vi har samme type mjølkerobot, så vi har utvekslet en del erfaringer rundt denne, sier Ingrid.

Og mentoren finner utfordringen og oppgaven interessant. Steinar forteller at mange ting har endret seg i løpet hans 40 år som mjølkeprodusent, og at det gjelder å henge med i utviklinga og faglig fornye seg.

– Alt har blitt langt mer proft. Man må lære seg nye ting og utvikle seg, sier han.

Prioriter og utnytt

Selv plukket Ingrid opp informasjon om Mentorordninga i land-
bruket via sosiale medier. Hun grep umiddelbart muligheten til å søke en plass.

– Det er viktig at du prioriterer og setter av tid til å utnytte møtene med mentor godt. Det er da du får noe ut av dette. Jeg mener langt flere unge bønder burde vært med i mentorordninga, sier Ingrid med en sterk oppfordring til nyoppstarta om å sende inn søknad om opptak til neste års mentorordning.

3 A7 A0319

Mentorordninga i landbruket

Send inn din søknad til Mentorordninga i landbruket 2023