– Bondens nettverk er ei liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse, forklarer Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Sammen med kollega Tore Jevnaker arbeider hun med å få etablert Bondens nettverk flere steder i Innlandet.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Veileder i oppstart

Bondens nettverk er både en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde.

– Prosjektet har alle kommuner og andre aktører som organiserer landbruket i Innlandet som målgruppe, sier Thorud.

Hun forteller videre at det er utarbeidet en veileder for hvordan man starter opp Bondens nettverk der dette ikke er etablert.

– Veilederen er skrevet med bakgrunn i erfaringene som er gjort i de etablerte nettverkene. Her er det mye nyttig informasjon å hente for de kommunene som foreløpig ikke har et slikt nettverk på plass, sier Thorud.

Bry deg om!

Når bonden utsettes for et stadig økende press, og særlig den siste tiden med bakgrunn i den økonomiske utviklinga, er det viktig at de som har behov for hjelp får nettopp det.

– Bondens nettverk er som forsikring. Man håper ikke å få brukt for det, men det er veldig godt å ha den dagen uhellet er ute, sier Linn Thorud.

Hun forteller videre at Bondens nettverk er ei liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse.

– Det handler om å bry deg om dine kolleger og naboer, sier Thorud, som anbefaler å ta kontakt dersom man har mistanke om at en bonde trenger hjelp.