Per Erik Mæhlum sitter ved kjøkkenbordet en varm dag tidlig i juli måned og ser ut på den kålgrønne havreåkeren som omkranser tunet. En bekymret rynke trer fram i panna.

– Det har vært svært gode vekstvilkår så langt denne sesongen. Åkeren er tjukk og lang. Jeg er spent på hvor mye legde vi får, sier han.

Fra tidligere er Per Erik Mæhlum vant til at åkeren vekstreguleres, slik at legderisikoen minimeres. Når han nå har tatt steget over til økologisk dyrking, er ikke dette lenger noen mulighet.

Tretrinns motivasjon for øko

Per Erik Mæhlum beskriver sin egen motivasjon for å drive økologisk i tre trinn. Første trinn er økonomisk motivert. Han har regnet seg fram til at det er bedre økonomi i økologisk dyrking med gårdens ressurser, dersom han lykkes. Dernest er plantevern og sprøytemidler en viktig faktor.

– Min oppfatning er at det blir stadig strengere regelverk med tanke på kjemiske plantevernmidler. Ved økologisk produksjon tenker jeg at vi er bedre rusta for framtida, sier den unge økobonden.

3 A7 A7958

Den siste faktoren som fikk ham til å legge om gården til økologisk, er agronomisk fundert.

– Det er en spennende utfordring å drive økologisk, sier Mæhlum.

Men spørsmålene er mange og svarene få når man tar til med noe nytt. Per Erik Mæhlum er glad han kan stille sin mentor spørsmålene han har i løpet av sesongen.

Gode råd fra mentor

Gjennom informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving ble Per Erik Mæhlum kjent med Mentorordinga i landbruket. Per Erik Mæhlum hadde allerede god kontakt med Kristian Narum, økologisk korndyrker fra Stange i Innlandet.

– Jeg søkte deltakelse i Mentorordninga med Kristian som mentor. Det har vært veldig fint å få det i ordna former. Da kan jeg mase på ham uten så dårlig samvittighet, sier Per Erik.

Og spørsmålene har vært mange som fersk bonde og økologisk korndyrker.

– Vi har hatt grundige gjennomganger på sortsvalg, laglighet, våronn og arbeidsflyt, forteller Per Erik.

Per Erik har også vært på besøk hos mentoren på hans gård, hvor de gikk over en del areal for å bedømme spiring og ugrassituasjon.

– Vi har ikke ugrasharva denne sesongen, men vurderer å gjøre det til neste år. Spesielt ser vi på vendeteigene at det er en del ugras. Heldigvis er åkeren så tjukk i år at den dekker godt mot det meste av ugraset, forteller Per Erik.

3 A7 A7950
Å drive økologisk er en agronomisk utfordring for Per Erik Mæhlum. I tillegg har han regnet seg fram til at det vil gi bedre økonomi. Foto: Morten Livenengen

God tilgang på gjødsel

Per Erik går rundt i en frodig og tett vårhveteåker.

– Vi valgte sorten Krabat, som skal være stråstiv. Det blir spennende å se, sier han og lar hånda sveipe over de nyskuttekornaksa.

Vårhveta utgjør i år 95 dekar, mens det er bygg på 80 dekar og havre på 220 dekar. I tillegg kommer 60 dekar med erter.

– Det er første gang det dyrkes erter på gården. Det er spennende. Vi forsøker å få inn erter fast i vekstskiftet, forteller Per Erik.

Selv om erter gir et verdifullt næringstilskudd i vekstskiftet, har Per Erik inngått langsiktige avtaler om å motta husdyrgjødsel for å sikre næringsforsyning til plantene.

– Vi har en møkkum som fylles opp av svineprodusenter med for lite eget spredeareal. Her er det inngått tiårig avtale, sier han.

Møkka kjøres i hovedsak ut med slepeslange av entreprenør, men i år måtte han selv kjøre en del med tankvogn.

– Timing mellom når jorda var lagelig for møkkjøring og når entreprenøren hadde tid, gikk ikke helt opp i år. Derfor ble det en del turer med tradisjonell tankvogn, sier Per Erik.

3 A7 A7964
På Hinkleiv gård ble det i sesongen 2022 dyrket vårhvete, erter, bygg og havre. Egen tresker, tørke og nok lagerkapasitet trekkes fram som fordeler når man tenker økologisk korndyrking. Foto: Morten Livenengen

Egen tresker og tørke

Per Erik Mæhlum har egen tresker på gården, som han lar faren styre.

– Han er sprek og ivrig, så vi lar ham kjøre. Selv står jeg for logistikken i innhøstinga, og får alt på riktig binge i tørka, sier han.

Det er også et gammelt tørkeanlegg på gården, som brukes hvert år. Dette har kapasitet nok til å tørke og lagre all avling som produseres.

– Det er et gammelt anlegg, men det får duge enn så lenge. Det er en fordel å ha nok lagerkapasitet når du er økologisk korndyrker, sier Per Erik Mæhlum.

– Gode forutsetning

Med 20 års erfaring som økologisk korndyrker, er mentor Kristian Narum en god støttespiller for de ferske gårdbrukerne.

– Det er veldig artig at de legger om til økologisk produksjon, sier Kristian Narum. Han er selv økologisk kornprodusent på Stange i Innlandet, og har 20 års erfaring å dele med Per Erik Mæhlum. Han sier videre at Per Erik Mæhlum og familien har gode forutsetninger for å lykkes som økologiske kornprodusenter.

MG 6708

– De har tilgang på husdyrgjødsel, sjøl om de ikke har dyr sjøl, har maskinsamarbeid med nabo og er sjøl veldig kunnskapsrike, sier Kristian.

Rask omsetting til handling

Kristian berømmer de unge og ferske brukernes evne og vilje til å omsette råd og erfaring han deler til handling.

– Det er viktig å være på hugget i økologisk, særlig når det kommer til ugras. Her har de vist at de tar ting veldig raskt og gjør ting til rett tid, sier Kristian.

Lærer sjøl

Selv med 20 års erfaring er det allikevel ting å lære. I oppgaven som mentor har Kristian sjøl fått nyttig lærdom til egen drift.

– Vi har jo sett at det er ting jeg kan gjøre bedre sjøl også. Det motiverer absolutt, sier han.

– Jeg kan absolutt anbefale andre å være mentor. Det er veldig lærerikt og inspirerende, supplerer Kristian.

Mentorordninga i landbruket

Send inn søknad til Mentorordninga