Korn 2023 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 15. og 16. februar.

Korn 2023 er et todagers fagmøte for alle som er interessert i korn.
Den primære målgruppen er rådgiver, forskere, forvaltning og interesserte bønder.

Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn.

Se revidert program her.

Informasjon

Sted

Lily Country Club, Kløfta

Tid

Fra onsdag 15. februar 2023 kl. 10.00

Til torsdag 16. februar 2023 kl. 15.00

Priser:

Deltakeravgift betales ved påmelding:

 • kr 400,- pr. dag.
 • Foredragsholdere, NIBIO ansatte og studenter, ingen deltageravgift

I tillegg kommer:

Hotellkostnader som betales direkte til hotellet ved avreise:

 • Alle betaler dagpakke til hotellet 747,- per dag som inkluderer lunsj, kaffepauser andel av lokalleie osv.
 • Overnatting i enkeltrom kr 1353,-
 • Overnatting i dobbeltrom: kr 807.- per person
 • Parkering etter gjeldende satser
 • Festmiddag onsdag 15. februar: 695.-

Deltagelse begge dager, inkl. alle måltider og overnatting i enkeltrom: kr. 3542,- per person

Total kostnad for deltagelse på hele arrangementet kr. 4342,- (deltageravgift og overnatting i enkeltrom)

Program Korn 2023, 15. – 16. februar 2022

 • 15. februar. Registrering fra 0930
 • 10.00 Åpningssesjon, Møteleder: Kåre Oskar Larsen, NLR

Velkommen, Bjarne Holm, NLR

 • Klimaendringer og matproduksjon - dilemma og muligheter

Audun Korsæth, NIBIO

 • Mathvetesituasjonen i Norge og verden; behovet for norsk korn

Mikael Meland Leksen, Landbruksdirektoratet

 • Pause
 • Kornkvalitet
  • Kravene til hvetekvalitet, med særlig fokus på falltall
   Anne Kjersti Uhlen, NMBU
   Hvilke handlingsrom har møllene til å lage gode melblandinger
   Roar Bjørkeli, Norgesmøllene
  • Rommet for norsk hvete. Kvalitet og tilgang 2022, hva bør justeres til 2023?
   Amund Dønnum, Matkornpartnerskapet
  • Markedsandeler vårhvete 2023 hos FKA og Strand Unikorn
   Finn Bjørnå, FKA og Per Martin Lea, Strand Unikorn
 • Diskusjon/spørsmål

13.00 – 14.00 Lunsj

 • Arter og sorter av vårkorn. Møteleder, Jon Atle Repstad, FKA
  • Verdien av verdiprøving
   Pia Borg, Mattilsynet
  • Gjødsling til Betong vårhvete og Vinger havre, Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
  • Havre-nisjer, erfaringer og nye muligheter
   Hogne Prestegård, bonde
 • Diskusjon/spørsmål
 • Pause
 • Resirkulering av næringsstoffer. Møteleder: Anne Falk Øgaard, NIBIO
  • Resirkulering av organisk avfall til jord - problemer med plast
   Erik Joner, NIBIO
  • P-effekt av organisk gjødsel
   Eva Brod, NIBIO
  • N-effekt av organisk gjødsel
   Trond Henriksen, NIBIO
 • Diskusjon/spørsmål
 • Pause
 • Jordhelse og jordarbeiding. Møteleder: Else Villadsen, NLR Øst
  • Pilotbonde Karbon Agro, driftsopplegg og vekstskifte
   Lars Jørstad Nordby, bonde
  • Fangvekster til ulike bruksområder
   Silja Valand, NLR Viken
  • Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding
   Hugh Riley, NIBIO
  • Redusert jordarbeiding til høst- og vårkorn. Resultater fra langvarige forsøk
   Trond Børresen, NMBU
 • Diskusjon/spørsmål

17.30 Program slutt

19.00 Festmiddag

 • 16. februar

09.00 Velkommen, Einar Strand, NLR/NIBIO

 • Presisjon/Teknikk Møteleder: Sigurd Enger, NLR Øst
  • Presis-prosjektet. Forskning på presisjonsjordbruk ute i praksis
   Kjersti Balke Hveem, NIBIO
  • Presisjonssprøyting mot ugras
   Therese With Berge , NIBIO
  • Tildelingsfiler/variert tildeling av kalk
   Åsmund Langeland, NLR Innlandet
  • Diskusjon/spørsmål
 • Pause, utsjekking
 • Proteinvekster. Møteleder: Anne Marthe Lundby, NIBIO
  • Såmengder og vekstregulering i erter
   Chloe Grieu, NIBIO
  • Soppsjukdommer i åkerbønne og utfordringer med bekjempelse
   Heidi Udnes Aamodt, NIBIO
  • Potensielle utfordringer med skadedyr i belgvekster
   Annette Folkedal Schjøll, NIBIO
 • Diskusjon/spørsmål

11.30 – 12.30 Lunsj

 • Proteinvekster fortsetter
  • Sjukdommer i oljevekster og andre korsblomstra vekster i omløp med korn
   Andrea Ficke, NIBIO
  • Resistens hos glansbille, Nina Johansen, NIBIO

-Mulighetsrom for bruk av norske proteinvekster til mat. Sveinung Grimsby, NOFIMA

 • Diskusjon/spørsmål
 • Pause
 • Høstkorn. Møteleder: Per Martin Lea, Strand Unikorn
  • Rug til kraftfôr – muligheter for å økt forbruk?
   Egil Prestløkken, NMBU
  • Hvordan unngå mjøldrøye – erfaringer fra Sverige
   Claus Nymand, KWS Scandinavia
  • Gjødsling til høstkorn
   Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
  • Frosttoleranse i årets høsthvete
   Wendy Waalen, NIBIO
 • Diskusjon/spørsmål
 • 15.00 Avslutning/oppsummering, Wendy Waalen, NIBIO