Om ProHøst prosjektet

Hovedmålet til prosjektet "Klimarobust og markedstilpasset produksjon av høsthvete i Norge" (ProHøst) er å utvikle klimarobuste dyrkingsstrategier for å produsere høsthvete som tilfredsstiller behovene og kravene som markedet etterspør. Prosjektet, som er finansiert av NFR og næringspartnere, startet 1. mai 2021 og skal gå til 30. april 2025.

I dette nyhetsbrevet har vi fokusert på aktivitetene med effekt av ulike jordarbeidingsstrategier på planteetablering og ulike såtider kombinert med næringsforsyning og effekten på snømugg.

Les hele nyhetsbrevet!