– Vi har solgt mange avanserte traktorer og maskiner som man trenger kunnskaper og erfaringer for å få full nytte av. For å nå ut til flere bønder med vår opplæring, har vi gjort en avtale med Norsk Landbruksrådgiving, forteller Helge Malum, som er teknisk sjef på presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri.

– Å hjelpe bonden i gang med digital teknologi skal være like naturlig for oss som å bli med på å stille inn en plog. Det skal være lav terskel for å spørre oss uansett utstyr, sier Jogeir Agjeld, som er prosjektleder for maskinteknikk og presisjonslandbruk i Norsk Landbruksrådgiving.

Rådgivere innen landbruksteknikk og plantefag fra Norsk Landbruksrådgiving har vært på kurs for å lære mer om John Deere Operations Center og CropPlan fra DataVäxt, som er Felleskjøpets systemer for presisjonslandbruk. De får også tilgang til Felleskjøpets supportavdeling ved behov.


20220125 105755
KLASSEROMMET: Marius Østerås og Even Kristian Mangerud forklarer JDlink som gir trådløs overføring av data til og fra maskinparken. Foto: Truls O. T. Hansen

– Kurset var veldig nyttig, sier Truls Hansen, som er rådgiver i presisjonslandbruk hos landbruksrådgivinga i Stjørdal. – Vi tar jordprøver som er posisjonsbestemt med GPS. Prøvene viser for eksempel hvor det lønner seg å kalke mye og lite. Vi har kunnskap om å lage tildelingsfiler, og nå har vi øvd på hvordan disse enklest mulig overføres fra rådgiverens PC via mobilnettet med JDlink rett til traktoren til kalkentreprenøren. Så styrer traktoren kalksprederen etter våre valg, slik at kalkinga blir så riktig som mulig, forklarer Truls Hansen.

20220126 124547
OVERFØRER KART TIL TRAKTOREN: Even Kristian Mangerud viser hvordan Harald Mathias Ferstad kan hente fram kart og tildelingsfiler på dataskjermen i traktoren som han har sendt fra PCen. Foto: Truls O. T. Hansen

Kan spare gjødsel med GPS

– Bøndene kan spare kalk, gjødsel, såkorn og plantevernmider ved å redusere unødvendig overlapping ved å la traktoren styre selv med GPS. Man kan unngå unødvendig kjøring og redusere jordpakking, sier Hansen. Landbruksrådgivinga vil tilby rådgivning og opplæring til bønder som vil lære seg å gjøre dette selv, men de vil også tilby praktisk hjelp til å lage styrefiler og gi råd om gjødsling i tillegg til at de også lager gjødselplaner på bestilling. Norsk Landbruksrådgiving er en rådgivings- og serviceorganisasjon eid av 24 000 norske bønder, og rådgivinga er timesbetalt.

Truls og Harald
BEDRE UTNYTTELSE: – Kurs i tekniske løsninger gjør det enklere for oss og bøndene å bruke den landbruksfaglige kunnskapen i praksis, sier Truls Olve Terjesønn Hansen og Harald Mathias Ferstad i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Foto: Even Kristian Mangerud

Kurs for bønder også

– Det er veldig nyttig for oss i Felleskjøpet at landbruksrådgiverne har spisskompetanse, og at de kan hjelpe kundene våre til å få full nytte av traktorer og redskaper, både innen det plantefaglige og det tekniske, sier Even Kristian Mangerud som er produktsjef på presisjonsjordbruk i Felleskjøpet. - Vi har både e-læringskurs og fysiske kurs for bønder i John Deere Operations Center, som er programmet som brukes både i traktorer, skurtreskere og finsnittere. Ved å ha kontroll på næringsstoffene både i jorda, gjødsla og avlingene kan vi bruke ressursene mer presist og dermed også oppnå bedre avlinger, bedre økonomi og fordeler for miljøet. Det er bærekraft i praksis, sier Mangerud.

20220126 131354
PÅ KURS: Fra venstre står kursleder Marius Østerås fra Felleskjøpet i Steinkjer, Harald Mathias Ferstad fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, kursleder Even Kristian Mangerud fra Felleskjøpet, Einar Smågård og Truls Olve Terjesønn Hansen fra NLR Trøndelag, Atle Lende fra NLR Rogaland, Hans Jørgen Bjerva fra NLR Østafjells, Lars Gunnar Flatvad fra Landbruk Nordvest og Gunstein Dyrdal fra NLR Vest. Foto: Sigrid Alstad