Årsmøtet vedtok enstemmig følgende:

Årsmøtet godkjenner avtalen om å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA. Som ledd i sammenslåingen overfører Landbruk Nordvest SA alle aksjene i Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS til Norsk landbruksrådgiving SA, i samsvar med sammenslåingsavtalen.

Styret i Landbruk Nordvest gis fullmakt til å stifte Norsk landbruksrådgiving SA

Medlemmene i Landbruk Nordvest SA blir medlemmer i Norsk landbruksrådgiving SA, når sammenslåingen er gjennomført. Medlemmene beholder også sitt medlemskap i Landbruk Nordvest SA videre.