I går fikk vi en henvendelse fra en bonde som har bruk urea med uheldig resultat. Lars Lyche reiste ut på befaring og fant store arealer med delvis avsvidd gras. Bonden fortalte at det ble kjørt ut møkk på flere ulike dager i forrige uke og at der det ble gjødslet tirsdag og onsdag ser helt bra ut, mens der det ble gjødslet på torsdag ble enga gul. Vi kunne se en tydelig grønn «helligdag» der hvor møkka ikke hadde truffet. Vi kunne også se tydelig nekrose på bladene til berørte planter, og at denne nekrosen samsvarer med møkkrester på bladene.

Så hvorfor skjer dette?

Sviskade er værrelatert

Vi har slått sammen flere hoder og diskutert saken. Vi tror sviskaden først og fremst er værrelatert. På onsdag og torsdag morgen kom det litt regn, mens jordene som fikk gjødsel på torsdagen fikk sol og fint vær etter gjødsling. Dette kan tyde på at vi blir mer sårbare for vær ved gjødsling med ureaberiket møkk, og at vi blir mer synlig straffet for å gjødsle i ugunstig vær.

IMG 3093
Grasblad med sannsynlig sviskade etter kombinasjon møkk med urea etterfulgt av sol og tørrvær

Kan det ha uheldig effekt på avling og fôrkvalitet?

Det er viktig å presisere at det ikke ble funnet helt døde planter, noe som tyder på at enga vil komme seg igjen, noe vi også har fått bekreftet fra andre gardbrukere som har brukt gjenbruksurea. Men det er klart at slik skade på graset vil kunne ha negativ effekt på avling. Når plantene blir gule eller delvis avsvidd som her, taper vi noen dager med god fotosyntese og dermed også tilvekst. Hvordan dette påvirker kvaliteten på fôret har vi lite data på, men vi tror ikke dette skal ha så stor betydning dersom mengden tilført nitrogen har vært riktig.

Det er mye vi ikke vet når det kommer til gjødsling med ureablandet møkk. Tankene vi kommer med her må regnes som mer eller mindre kvalifisert synsing og gir ikke grunnlag for noe konklusjon.

Lag gjødslingsplana først!

Flere av våre rådgivere har denne våren erfart at medlemmer har blandet gjenbruksurea i møkka og ringer oss for å få laget en gjødslingsplan etterpå. Dette er ikke noen god rekkefølge! La oss lage gjødslingsplana først og så kan urea bestilles etterpå. Da kan vi i første omgang vurdere om det er egnet å bruke slik gjødsel på din gard, og i andre omgang kan vi da sammen planlegge slik at det blir tilsatt riktig mengde urea. Urea kan erstatte/delvis erstatte annen nitrogengjødsel, men den kan ikke erstatte fullgjødsel. Hvis jorda er kaliumfattig og det i gjødslingsplana di står at det bør brukes kaliumrik fullgjødsel så bør du sannsynligvis ikke bruke urea. Mange har ei gjødslingsplan som er satt opp med fullgjødsel om våren og nitrogengjødsel etter første slått. Da kan det egne seg bedre å bruke urea etter slåtten enn om våren.