I samband med LAM 23 kongressen har vi valt å sette fokus på grovfôret. Du har enno tid til å få analysert lammingsfôret ditt.

NLR og Ofotlab har gått sammen i grovfôrkampanje og gir dere tilbud om å få fôranalyser til halv pris. I tillegg tilbyr vi i NLR å sette opp en Surfôrtolk på bakgrunn av prøvene dine.


Tilbudet gjelder for alle uavhengig av husdyrproduksjon.


Tilbudet gjeld fram til 1.juni 2023 frå Ofotlab:

Pakkeanalyse Grovfôr Ku/Sau/Geit: Tørrstoff, Råprotein. Løselig protein, NDF (fiber), OMD, Totalt sukker, Aske, Fett, (Stivelse), Nitrat, Klorid, Fem, INDF, NEL, PBV, AAT, og gjæringskvalitet. Pris kr. 323,- +mva

Tillegg: Kjemisk analyse: P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn Pris kr. 180,- + mva + porto


Tilbod om surfôrtolk frå NLR:

Surfôrtolken er et verktøy som hjelper deg med å forstå grovfôranalysen, og er spesielt utvikla for surfôr. Det gir svar på om kvaliteten; energi, protein, fiberinnhald og innhaldet av mineraler høver til dei dyra du skal fôre, om gjæringa har gått bra, og mineralinnhaldet som reflekterer gjødslinga. Tilbod om surfôrtolk til kr. 600,- pr. prøve.


Din lokale NLR rådgiver hjelper til med innsending av prøver og har følgeseddel grovfôrkampanje til deg.

Ofotlab