Graset har det for surt

Graset liker dårlig å vokse i sur jord. Hvis pH-verdien er under 5,5 er det behov for kalking. I jord med god kalktilstand vil graset ha et bedre rotsystem som kan ta opp tilført gjødsel. Et annet problem er at en del næringsstoffer bindes hardt i jorda og blir lite tilgjengelige for graset hvis pH er for lav. Mange ugras trives også godt i sur jord.

Tidspunkt for kalking

Det bør ikke kalkes i høyt gras, fordi kalken kan komme inn med fôret og forstyrre ensileringsprosessen. Å kjøre kalk ut på frossen mark kan være gunstig for å unngå jordpakking, men faren er at vi knuser vekstpunkt. Tida rett etter førsteslåtten er ei veldig fin tid for kalking. Da er jorda gjerne tørrere og mer kjøresterk. MEN det må ofte skje fort før grasveksten har kommet for langt og kalken «limer» seg på de nye blada. Kalking etter 2. slått og der det ikke skal tas ny slått er svært gunstig nå etter en lang tørkeperiode.